Actualitzar els dominis Dyndns amb Ipcheck


Molts de nosaltres tenim disponibles accessos a Inet amb assignació d’IP dinàmica. Amb els serveis de Dyndns.org i amb l’ajuda d’IpCheck, podem mantenir un domini com bulma.homelinux.org apuntant sempre correctament a la nostra IP actual.

Molts de nosaltres ens veim afectats cada dia amb els problemes que suposa l’assignació dinàmica d’IP que ens ofereix el nostre Servidor d’Accés a Internet (aka ono, telefónica or others ).
Això és bastant molest quan sou vosaltres qui heu de mantenir les màquines dels vostres amics, degut a que no podreu accedir a la màquina en qüestió si no sabeu la seva IP. O també quan teniu en marxa a casa vostra algun servidor ftp, ssh, svn… Tampoc els podreu contactar si no coneixeu la IP que té la vostra màquina en aquell moment.

Una de les solucions és utilitzar els serveis del tipus DynDns.org. Aquesta gent t’ofereixen gratuïtament registrar un domini del tipus “xxxxxx.homelinux.org” (o amb d’altres) y una interfície web amb la que informar de a quina IP s’ha d’apuntar en cada moment.
El registre d’una conte a DynDns.org o similar és gratuïta y a més ofereixen molts d’altres serveis (que sí són de pago).

La qüestió és ara decidir qui s’encarrega de dir en cada moment a DynDns.org quina IP ens ens han assignat.
Molts routers ja inclouen aquesta funcionalitat, encarregant-se élls d’informar a DynDns.
L’altres manera és que sigui el vostre sistema el que contacti amb dyndns. I cóm fer-ho és el que explicaré a continuació.

El truc

Instal·lar el paquet ipcheck i les seves dependències (llibreries de Python). Ipcheck ens permet descobrir la IP que tenim de moltes maneres. A partir de l’adreça de la interfície, a partir de l’anàlisi de fitxers de log, fent consultes SNMP al router, o descobrint la IP amb la se sortiu a Internet.

Aquest darrera manera és la que ens pot ajudar en el nostre cas. Resulta quan consultau un web es pot descobrir amb quina IP hi heu accedit (com fa showmyip.org).

Primer de tot creau el directori /var/lib/ipcheck i creau un fitxer a dintre anomentat ipcheck_pass amb el següent (el guardau amb només permisos per root)(gràcies minterior per la correcció):

nom_d_usuari password el_vostre_host_de_dyn_ip

Primer de tot hem d’executar l’ipcheck perquè generi un fitxer de control. La comanda és:

ipcheck -g -i eth0 -d /var/lib/ipcheck/ –acctfile /var/lib/ipcheck/ipcheck_pass –makedat

Les següents crides s’han de fer sense el –makedat:

ipcheck -g -i eth0 -d /var/lib/ipcheck/ –acctfile /var/lib/ipcheck/ipcheck_pass

Ara ens queda fer que s’executi la comanda cada cop que aixequem l’interface eth0. Això és pot fer a una Debian al fitxer /etc/network/interfaces. A la configuració de la tarja eth0 hem d’afegir:

iface eth0 inet dhcp

post-up /var/local/bin/ipcheck_update.sh

Això indica que un cop aixecada la interfície s’executi l’script /var/local/bin/ipcheck.sh i si acaba satisfactòriament, s’aixecarà la interfície.

Només ens queda crear aquest script. Per tant, cream el el fitxer /var/local/bin/ipcheck.sh amb:

#!/usr/bin/sh
ipcheck -g -i eth0 -d /var/lib/ipcheck/ –acctfile /var/lib/ipcheck/ipcheck_pass || true

i li donam permisos d’execusió. Això és tot.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2322 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.