Com canviar d’ordinador sense haver de reinstalar el sistema sencer


Acabes de comprar-te un flamant ordinador nou, per a substituir-ne un que se
t’ha quedat vell, i et fa molt de pal haver de reinstalar tot el sistema de
bell nou
.

Si el que vols és passar a l’ordinador nou el sistema tal i com el tens ara
mateix
; tal vegada et serveixi aquesta idea…

Quan em canvio d’ordinador perque en tenc un de nou que ha de
substituir-ne a un de vell
; jo això no solec contemplar-ho
com a un canvi de màquina, per a mi això és un simple canvi de
hardware (el nou ordinador farà exactament la mateixa feina que feia el
vell
).

És només una consideració personal, però per a mi és important perque suposa
que l’opció d’instal.lar el sistema de zero està descartada (sóm una
persona molt vaga a qui no li agrada gens en absolut haver de fer la mateixa
feina 2 vegades).

Vegem que és el que jo solec fer (òbviament, això també serveix si ens canviam
de disc dur, però no d’ordinador).

Primer un parell de disclaimers:

* Això és una idea del que s’ha de fer, no pretèn esser una guia passa per
passa del procediment.

* Se suposa que si ho intentam és perque hem de tenir una mínima idea del
que esteim fent
.

* Si no, millor que no ho intentem o podriem perdre informació valuosa del
nostre ordinador.

* Això ho he provat (unes quantes vegades) a un parell de ordinadors
d’escriptori (i també un portàtil) que utilitzo habitualment i que duen
Debian
GNU/Linux.
Però no se m’ocorre cap motiu perque no haguès de poder-se fer amb qualsevol
altre distribució de GNU/Linux.

* Com se sol dir: “Use at your own risk“.

Bé, anam per feina…

La idea bàsica és passar tota la informació del disc vell al disc nou
amb un live-cd
com, per exemple, Knoppix.

Aquestes són les passes que solec seguir jo:

1.- Si usam un kernel compilat per nosaltres, compilar-ne un altre que
inclogui suport per al nou hardware (si usam el kernel de la nostra distro,
probablement això no ens farà falta). També podem instal.lar-ne un de la nostra
distro i ja compilarem el nou a l’ordinador nou (una vegada traspassat tot el
sistema). Aquesta passa s’ha de fer a l’ordinador vell (òbviament).

2.- A partir d’ara, ja ho farem tot a l’ordinador nou.

3.- Treure el disc de l’ordinador vell i posar-lo al nou. Per a
això mos pot anar molt bé (si ho tenim) una caixa externa d’aquestes
usb2 o firewire (i així ni hem d’obrir l’ordinador nou).

4.- Arrencar amb el live-cd que més ens agradi.

5.- Particionar el disc de l’ordinador nou segons la nostra
conveniència.

6.- Jo me solec quedar més tranquil reiniciant el sistema després d’haver
tocat la taula de particions
del disc (així m’asseguro de que serà
re-llegida correctament). Voltros mateixos…

7.- Seguim al sistema arrencat amb el live-cd. Montar els filesystems
del disc vell
. Per seguretat és recomanable montar-los
read-only, així evitarem possibles errors fatals a l’hora de
copiar la informació.

8.- Formatejar els filesystems del disc nou a conveniència. I desprès
montar-los
. No vos oblideu de formatejar la partició de swap (amb mkswap).

9.- Copiar tota la informació dels filesystems del disc vell als
filesystems del nou (amb cp -a). A aquesta passa és
importantíssim saber el que estam copiant (si no no podrem fer correctament la
passa #11 i podem acabar amb un bon cacau al disc nou).

10.- Comprovar els permissos dels directoris arrel dels diferents
filesystems
que hem copiat (/home, /tmp, etc. solen tenir activats
alguns bits especials dels permisos com ara el sgid). Convé
comprovar-los.

11.- Retocar el /etc/fstab del disc nou (ens farà falta si hem canviat
el nro. i/o ordre de les particions, o el format de qualsevol filesystem).

12.- Llevar el disc vell, i amb un disquet (o un cd) d’inici de
grub
(sí, de grub; encara que nosaltres facem servir lilo, no hi té
rès a veure), arrencam l’ordinador nou (el disc nou encara no te el
gestor d’arrencada instal.lat i per a això ens farà falta aquest disquet de
grub). Arrencant amb el disquet ens trobarem al menú de grub, aquí li hem de
dir al grub que arrenqui el kernel de la passa #1 (consultar la documentació de
grub per a saber com fer-ho).

13.- Una vegada hem arrencat el nostre sistema a l’ordinador nou, hem
d’instal.lar-hi el gestor d’arrencada que tenguéssim al disc vell (lilo o grub típicament) i configurar-lo per a que arrenqui el kernel correcte (el de la passa #1 o el que pertoqui).

14.- I ja està. Ja tenim el nostre sistema tal i com estava abans però a
l’ordinador nou.

Consideracions finals:

* L’opció fàcil sempre és reinstal.lar de bell nou. A mí particularment
m’agrada més fer-ho així perque:

a) aquestes coses es poden fer amb GNU/Linux

b) és divertit (per a mí, més que reinstal.lar un sistema de zero)

c) ens estalviam la feinada de tornar-ho a configurar tot (quasi rès!)

d) aquestes pràctiques ens poden venir molt bé en cas d’haver de fer front
a alguns tipus d’emergències reals

* Com he dit al principi, això no és una guia step by step, és
simplement una guia amb les passes a seguir suposant que sabem el que
estem fent a cada punt
.

* No demaneu que ho tradueixi (ja he dit al principi que no m’agrada fer
la mateixa feina 2 vegades, o sigui que no vull haver de matenir 2 còpies del
mateix article). A Internostrum
vos el traduiran de manera bastant acurada.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2168 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.