Com rescatar fàcilment un Linux del que ens hem carregat l’arranc.


Molta por sol fer carregar-se l’arranc del nostre estimat Linux jugant amb LILO, Grub o qualsevol altre boot loader.

Però preparar un floppy de rescat (abans o després del “desastre”) que ens arranqui de nou el nostre sistema tal com estava costa poc més de 30 segons….

Actualització: Interessant enllaç a un howto molt interessant gentilesa de C2H5OH.

Ja sé que a molts vos semblarà una tonteria, però hi ha molta gent que encara no sap el fàcil que és
preparar un floppy que ens arranqui el nostre Linux quan ens falli (o més pròpiament dit: fallem nosaltres en
la seva instalació o reconfiguració) el nostre carregador del sistema operatiu.

Com que aquest article pretén ser una ajuda pels més principiants, suposaré en tot moment que tenim
instalat el LILO com a boot loader (que és el que típicament solen fer servir totes les distribucións de Linux
en les seves instalacións per defecte). De totes maneres, els que no facin servir LILO segur que no tenen
cap problema amb això.

Anem per parts:
1. Com preparar un disket de rescat per si de cas:
Quan encara no ens hem carregat res, fer un disket de rescat és extraordinàriament fàcil. Només necessitam
copiar el nostre nucli (kernel) del sistema operatiu a un disket. Això sí:

  • NO l’hem de copiar al sistema de fitxers del disket, sino dirèctament al disket començant
    pel primer sector d’aquest i trepitjant el possible sistema de fitxers que hi pugui haver hagut anteriorment.

  • Un cop copiat el kernel al disket, hem de modificar-lo perque sàpiga on ha de trobar el disc (o partició
    de disc) que ha de montar com a directori arrel (/) del sistema ja que, com que no disposarem de cap
    carregador de S.O. (sino que serà la pròpia BIOS la que ens carregui dirèctament el kernel) no podrem
    passar-li paràmetres per indicar-li.

Necessitam per tant saber on tenim el fitxer que conté el kernel que fem servir normalment. Per no
equivocar-nos mirarem al fitxer /etc/lilo.conf i cercarem línies del tipus “image=xxxx” on xxxx és la ruta
completa per trobar el kernel a que es refereix. Si hi ha més d’una línia com aquesta és que al nostre sistema
té configurades varies opcións a l’hora d’arrancar (típicament per escollir un kernel diferent). En aquests
casos, la línia “label=yyyy” ens ajudarà a identificar quin és el que fem servir normalment.

La segona informació important que necessitam obtenir (si no la coneixem ja que, com administradors del
sistema, hauriem) és quina és la partició root (/) del nostre sistema. Executant la comanda ‘mount’ sense cap
paràmetre podrem veure fàcilment quina és aquesta.

Per crear el nostre disc de rescat, i suposant que el nostre kernel és /boot/vmlinuz i la nostra partició
arrel /dev/hda2 insertarem un disket buït (o que es pugui esborrar) teclejarem el següent:

#> dd if=/boot/vmlinuz of=/dev/fd0 bs=512
#> rdev /dev/fd0 /dev/hda2

2. Com preparar el disket si el nostre sistema ja no arranca:
En primer lloc hem de dir que molt probablement poguem arrancar el nostre sistema simplement arrancant el
CD o disket d’arranc de la instalació de la nostra distribució i, en sortir el prompt de LILO teclejar:

LILO: linux /dev/hda2

(seguint amb l’exemple plantejat anteriorment)

Però també pot ser que el kernel d’aquest disc d’arranc sigui un poc antic i el nostre Linux estigui ja
una mica “evolucionat” i, per diverses raons no ens serveixi aquesta opció (l’exemple més clar és si, per
exemple, volem arrancar per instalar correctament LILO i la versió que tenim d’aquest no pot executar-se
amb el kernel del sistema de rescat).

La solució en aquests casos passa simplement per fer servir el sistema de rescat de la nostra distribució
(totes les distribucións solen dur un “sistema de rescat” que consisteix en arrancar un Linux “mínim” montat
sobre una RAMdisk) per montar la partició on tenim el nostre kernel (notar que no té perquè ser la partició
arrel) per exemple a /mnt i, d’aquí copiar i reconfigurar el nostre kernel de manera anàloga a com hem
explicat a l’apartat 1.

Si voleu més informació sobre aquest tema o simplement voleu comprendre millor lo anteriorment explicat (he
intentat ser breu per no fer-me pesat) vos recoman que consulteu les pàgines del manual de rdev i dd així com
la casella d’articles relacionats que podeu trobar a la columna de la dreta.

També podeu mirar el Bootdisk HOWTO …com molt bé apunta l’amic C2H5OH 🙂

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1116 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.