Configurar la xarxa en un portàtil automàticament segons el lloc on siguem


Segurament molts de vosaltres teniu un portàtil, i probablement per les seves característiques de mobilitat l’utilitzeu en diferents entorns (a casa, a la feina, etc.). És habitual que aquests entorns tinguin configuracions de xarxa diverses, amb la qual cosa us podeu trobar amb la necessitat de canviar la configuració cada vegada que canvieu de lloc, la qual cosa pot ser força pesada.
En aquest article s’explicarà com configurar un GNU/Linux al portàtil per tal que detecti i configuri automàticament la xarxa depenent de l’entorn.

Paquets necessaris:

Necessitem instal·lar el paquet laptop-net. La veritat és que aquest paquet només l’he trobat per a Debian (apt-get install laptop-net), però sempre es pot agafar el codi font de Debian i compilar-lo per a la nostra distribució:
http://ftp.debian.org/debian/pool/main/l/laptop-net/laptop-net_2.25.orig.tar.gz.

I sinó, podem buscar paquets alternatius com ara intuitively, whereami, laptop-netconf o similars.

Configuració:

Un cop instal·lat el paquet, trobarem els fitxers de configuració al directori /etc/laptop-net.

El primer fitxer que hem d’editar és el /etc/laptop-net/schemes, on hi posarem les diferents ubicacions:

case “${SCHEME}” in
feina)
DHCP=”no”
ADDRESS=”192.168.0.1″
NETMASK=”255.255.255.0″
BROADCAST=”192.168.0.255″
NETWORK=”192.168.0.0″
GATEWAY=”192.168.0.2″
NAMESERVERS=”192.168.0.3 192.168.0.4″
;;
casa)
DHCP=”no”
ADDRESS=”192.168.1.1″
NETMASK=”255.255.255.0″
BROADCAST=”192.168..255″
NETWORK=”192.168.1.0″
GATEWAY=”192.168.1.2″
NAMESERVERS=”192.168.1.3 192.168.1.4″
;;
offline)
# Setting nothing means to leave the network interface disabled.
;;
*)
DHCP=”yes”
;;
esac

Llavors editem el fitxer /etc/laptop-net/ip-map i hi posem diferents adreces de les dues xarxes que hem definit (feina i casa) per tal que pugui descobrir la localització:

feina 192.168.0.2 192.168.0.3
casa 192.168.1.2

Un cop fet això, dins el directori /etc/laptop-net/profiles (si no existeix el creem), hi fem dos directoris més, amb un subdirectori anomenat files.d a cadascun d’ells. En el nostre exemple només cal fer:

mkdir -p /etc/laptop-net/profiles/feina/files.d /etc/laptop-net/profiles/casa/files.d

I dins a cada directori en un fitxer que anomenarem patterns hi posem la xarxa de cadascuna de les dues ubicacions. Per exemple el fitxer /etc/laptop-net/profiles/feina/patterns contindria:

192.168.0.*

I el fitxer /etc/laptop-net/profiles/casa/patterns contindria:

192.168.1.*

I amb això ja podem fer un /etc/init.d/laptop-net restart i ja tenim el dimoni ifd aixecat, que és el que ens modificarà automàticament la configuració de la xarxa.

Nota per als usuaris de PPC: Per als usuaris de màquines powerpc que facin l’sleep en memòria (com per exemple l’Ibook G4 des de fa uns dies :-), hi ha l’inconvenient que en adormir-se atura la tarja de xarxa i provoca que es mori el dimoni del laptop-net, amb la qual cosa quan es desperta no tenim xarxa.
Si utilitzem el pbbuttonsd se soluciona simplement posant aquestes 3 línies en el fitxer /etc/power/pmcs-pbbuttonsd (just abans del *) ):

resume)
/etc/init.d/laptop-net start
;;

Bibliografia:

http://www.swiss.ai.mit.edu/projects/omnibook/documentation/laptop-net.html

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2123 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.