Desenvolupament ràpid d’aplicacions amb Django – I


Django és un bastiment per al desenvolupament ràpid d’aplicacions web fet amb i per Python..

Aquest bastiment és un dels més potents que m’he trobat i a l’hora també un dels més elegants i simples. Com que la millor manera de provar-ho és fent-hi coses he començat a desenvolupar una mini comptabilitat seguint el tutorial de Django i adaptant-ho a les meves necessitats. El que he fet ho he anat posant a un wiki per a us propi, i ara el que us present és un volcat d’aquest wiki en el que és la primera part d’una sèrie d’articles que han d’acabar amb una mini-comptabilitat.

Introducció
L’objectiu
d’aquest tutorial és proporcionar un punt de partida per a
la utilització de Django
com a eina per al desenvolupament d’aplicacions web per això
el que farem serà començar a construir una
mini-aplicació comptable a la que anomenarem bulconta.
L’aplicació serà prou senzilla
per a que es pugui completar a un tutorial però a la vegada
esper que sigui prou complexa com per veure tots els ets i uts de
Django a l’hora de desenvolupar aplicacions de gestió.
Per fer aquesta aplicació
aniré seguint el tutorial de la pàgina de Django
encara que m’ho aniré botant o ampliant quan ho consideri
convenient.
La primera cosa que hem de fer és
instal·lar Django, una manera molt senzilla i recomanada a
la propia documentació és baixar-nos el codi del
repositori de Subversion i fer un link cap a site-packages
de la nostra instal·lació de Python. La
instal·lació és força
senzilla:

 • Instal·lar Subversion si no
  ho tenin
 • Desde el directori on volguem deixar el codi feim
  svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/ django_src
 • Cream un enllaç simbòlic
  des del directori django_src/django a directori site-packages de la
  nostra instal·lació de Python amb el nom django
 • També és recomanable fer un
  enllaç simbòlic de l’arxiu django-admin, per
  exemple
 • >> sudo ln -s /usr/lib/python2.4/site-packages/django/django/bin/django-admin.py /usr/local/bin/django-admin
  Django ve amb el seu propi servidor web encara que sols es
  recomana per al desenvolupament. Quan posem l’aplicatiu en
  producció haurem de fer servir mod_python
  per exemple.

  Definició del problema
  Volem crear una minicomptabilitat que serà
  més o manco funcional però que hem de tenir ben
  clar que no és el que hom podria esperar d’un programa de
  comptabilitat “com cal”. Senzillament ho farem servir perquè
  el model ja me’l conec prou i puc adaptar-ho sense problemes. Farem
  servir el model:
  en
  comptes d’un model més ric com podria ser
  aquest
  Anem a descriure un poc el model.
  La nostra comptabilitat serà multiempresa
  i cada empresa podrà tenir definit un pla de comptes. El pla
  de comptes ens defineix la comptabilitat i està format per
  les comptes comptables. La comptabilitat es fa a partir per apunts, que
  no són més que un conjunt de moviments de tal
  manera que la suma de les quantitats del deure i les de l’haver
  són iguals. Els apunts es guarden dins el llibre diari
  donant-los una data de comptabilització i un
  número d’ordre.
  Cada moviment fa referència a una compte
  comptable i tendrà un concepte associat.
  Per fer la cosa més interessant farem que
  un compte pugui estar actiu, bloquejat o amb marca d’avís.
  El primer és el valor per defecte, el segon no
  permetrà apunts i el tercer estat permetrà apunts
  però avisarà a l’usuari.
  El pla de comptes segueix una estructura
  jeràrquica, es a dir, llevat de les compte de primer nivell
  (1 fins a 9) la resta són filles del nivell superior. Les
  comptes que poden rebre apunts s’anomenen d’imputació i el
  nivell normalment ve determinat pel propi pla comptable. Per ara no
  aprofundirem més en el tema, podeu trobar un petit
  anàlisi a Hispalinux
  i n’hauria d’haver un en format pdf a algún lloc de la
  xarxa…

  Cream l’estructura de
  l’aplicació
  Django necessita que els objectes estiguis creats amb una
  estructura de directoris concreta amb un noms d’arxiu determinats.
  Això és semblant a les especificacions de Sun
  pels servlets per exemple. La diferència és que
  Django proporciona un mecanisme automàtic per crear aquesta
  estructura, un esquelet que ens permet començar a fer feina.
  >>> django-admin.py startproject bulconta
  Aquesta instrucció ens crea el projecte bulconta
  aaloy@G5:~/devel$ du -a -h bulconta
  4,0K bulconta/manage.py
  0 bulconta/__init__.py
  4,0K bulconta/settings.py
  4,0K bulconta/urls.py
  4,0K bulconta/__init__.pyo
  4,0K bulconta/manage.pyo
  4,0K bulconta/settings.pyo
  4,0K bulconta/urls.pyo
  0 bulconta/apps/__init__.py
  4,0K bulconta/apps/__init__.pyo
  8,0K bulconta/apps
  40K bulconta


  La primera cosa que hem de fer és
  editar l’arxiu settings.py i adaptar la
  configuració a la nostra base de dades i a la
  codificació que facem servir. En el meu cas faré
  servir Postgres com a base de dades, amb l’usuari bulconta
  i el password bulconta. Així

  DATABASE_ENGINE = ‘postgresql’ # ‘postgresql’, ‘mysql’, ‘sqlite3’ or ‘ado_mssql’.
  DATABASE_NAME = ‘bulconta’ # Or path to database file if using sqlite3.
  DATABASE_USER = ‘bulconta’ # Not used with sqlite3.
  DATABASE_PASSWORD = ‘bulconta’ # Not used with sqlite3.
  DATABASE_HOST = ‘localhost’ # Set to empty string for localhost. Not used with sqlite3.
  DATABASE_PORT = ” # Set to empty string for default. Not used with sqlite3.


  A més per la codificació i la
  localització canviarem:
  TIME_ZONE = ‘unknown’ # millor que l’agafi per defecte
  LANGUAGE_CODE = ‘es-es’
  Per tal de fer les proves necessitarem que l’estructura creada
  estigui al nostre path de Python, per això podem fer
  simplement
  >> export PYTHONPATH=.:$PYTHONPATH
  desde
  el directori superior del nostre projecte. Això ens
  permetrà importar el paquet bulconta.
  des de la línea de comandaments

  Ara el que farem és
  inicialitzar la nostra base de dades amb les estructures que Django
  necessita, però abans farem un pas previ per indicar a la
  utilitat de gestió de projectes quin és el nostre
  projecte. Així desde el directori superior a bulconta farem
  >> export DJANGO_SETTINGS_MODULE=bulconta.settings
  La qual cosa ens ha de permetre fer
  >> django-admin init
  Si tot ha anat bé ja tindrem la nostra base de
  dades inicialitzada amb les taules que es mostren a la figura

  Definició del nostre model
  Per crear el nostre model anirem dins el directori bulconta/apps
  i teclejarem
  >> django-admin startapp bulconta
  Això ens crea un paquet Python amb els esquelets
  dels objetes que farem servir per a la nostra aplicació. El
  que ara ens interessa, el model, es troba dins models/bulconta.py.
  El que farem és editar aquest arxiu amb el nostre editor
  preferit i modelar les nostres classes de negoci.
  L’order de definició importa
  És a dir, primer hem de definir les dependències
  abans que les classes que les fan servir.
  Per començar una de fàcil, la
  definició d’empresa
  class Empresa(meta.Model):
  “””Defineix l’empresa que fara servir la comptabilitat”””
  codi = meta.CharField(maxlength=12, unique=True, blank=False, db_index=True)
  nom = meta.CharField(maxlength=100, blank=False)
  Definim empresa com una classe filla de meta.Model i
  començam a definir els camps. Com podeu veure el codi
  s’explica per ell mateix, és el que té Python. La
  única cosa rellevant és el fet que
  automàgicament Django ens crearà l’identificador
  i la sequència associada. Per
  complicar-ho un poc més he definit codi com a unic, que no
  es pot deixar en blanc a l’hora d’editar-ho i com que sé que
  s’hi accedirà sovint per codi doncs ja defineixo un
  índex damunt el camp.
  La definició del pla comptable
  és també prou senzilla
  class Pla(meta.Model):
  “””Defineix el pla comptable lligat a l’empresa
  dataInici és la data de a partir de la qual considerarem obert l’any
  apuntMinim és la data mínima que pot tenir un apunt per ser vàlid
  apuntMaxim és la data màxima que pot tenir un apunt per ser vàlid
  “””
  empresa = meta.OneToOneField(Empresa)
  dataInici = meta.DateField(blank=False)
  apuntMinim = meta.DateField()
  apuntMaxim = meta.DateField()

  Aquí hem introduït dos conceptes nous, el
  camp DateField que ens serveix per definir dates i
  com mapejan una relació un a un fent servir meta.OneToOneField

  Anem a crear l’estructura de taules del
  que hem fet fins ara i anam a veure què podem fer des de la
  línea de comandes. Primer anem a veure si el nostre model
  genera codi SQL i quin codi genera. Per això guardarem el
  que hem fet i direm a Django que incorpori l’aplicació que
  acabamb de crear (encara que sols sigui el model l’estructura
  és de tota una aplicació) a la
  configuració. Per això editam settings.py
  de manear que quedi
  INSTALLED_APPS = (
  ‘bulconta.apps.bulconta’,
  )
  Si hem arribat fins aquí
  >> django-admin sql bulconta
  BEGIN;
  CREATE TABLE “bulconta_empresas” (
  “id” serial NOT NULL PRIMARY KEY,
  “codi” varchar(12) NOT NULL UNIQUE,
  “nom” varchar(100) NOT NULL
  );
  CREATE TABLE “bulconta_plas” (
  “empresa_id” integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES “bulconta_empresas” (“id”),
  “dataInici” date NOT NULL,
  “apuntMinim” date NOT NULL,
  “apuntMaxim” date NOT NULL
  );
  COMMIT;

  Si
  volem veure els indexs que es crearan ho podem fer
  >> django-admin sqlindexes bulconta
  CREATE UNIQUE INDEX bulconta_empresas_codi ON “bulconta_empresas” (“codi”);
  CREATE INDEX bulconta_plas_empresa_id ON “bulconta_plas” (“empresa_id”);
  Com es pot comprovar Django ens dona la feina de crear l’SQL
  que d’adapti a la nostra base de dades. Els plurals catalans no van
  massa fins, però tot arribarà 🙂 . Una
  opció seria definir els noms de les classes en
  anglès però com que tanmateix no tocarem massa
  les taules és millor que el codi sigui quan més
  autodocumentat millor. Ara el que farem és crear aquestes
  estructures dins la base de dades. Ho podem fer manualment o
  bé deixar que Django ho faci per nosaltres.
  Triaré la darrera opció:
  >> django-admin install bulconta
  Ara ja podriem començar a fer feina amb el nostre
  model. Anem a a línea de comandaments i executem Python
  >>> from django.models.bulconta import empresas, plas
  >>> empresas.get_list()
  []
  >>> empresa = empresas.Empresa(codi=’000′, nom=”Empresa de proves”)
  >>> empresa.save()
  >>> empresa.id
  1L
  El que hem fet aquí es primer de tot importar les
  classes que farem servir. Django automàticament crea les
  classes a partir de la definició del model afegint una s al
  nom de la classe que hem creat a la definició del nostre
  model. És també el que fa amb les taules
  així que no costa massa acostumar-s’hi. Una de les
  característiques més sorprenents del bastiment
  és que es capaç de generar els noms de les
  funcions al vol, en tenim una mostra en la manera com s’ha
  construït l’objete empresa, si ho recordau no hem necessitat
  definir cap constructor.
  Entrant en la part de persistència veim
  que crear una nova empresa és realment senzill:

 • Cream l’objecte
 • Guardam l’objecte
 • Una vegada hem guardat l’objecte aquest
  agafa l’identificador (l’id) que per cert també ha creat
  Django per nosaltres.
  Ara crearem un pla comptable i ho assignarem a
  l’empresa que acabam de crear. Aquí hem de fer un poc de
  feina amb el tractament de dates de Python, però res de
  l’altre mon

  >>>import datetime
  >>>data = datetime.datetime(2005,12,28,0,0)
  >>>dataMaxima = datetime.datetime(2005,1,31,0,0)
  >>>pla = plas.Pla(empresa=empresa, dataInici=data, apuntMinim=data, apuntMaxim=dataMaxima)
  >>>pla.save()

  En aquest punt és interessant veure de
  quines funcions i atributs disposam per l’objecte pla,
  per això basta fer
  dir(pla)
  [‘__class__’, ‘__delattr__’, ‘__dict__’, ‘__doc__’, ‘__eq__’, ‘__getattribute__’, ‘__hash__’, ‘__init__’, ‘__metaclass__’,
  ‘__module__’, ‘__ne__’, ‘__new__’, ‘__reduce__’, ‘__reduce_ex__’, ‘__repr__’, ‘__setattr__’, ‘__str__’, ‘__weakref__’,
  ‘_empresa_cache’, ‘_meta’, ‘apuntMaxim’, ‘apuntMinim’, ‘dataInici’, ‘delete’, ’empresa_id’, ‘
  get_empresa’, ‘get_next_by_apuntMaxim’, ‘get_next_by_apuntMinim’, ‘get_next_by_dataInici’,
  ‘get_previous_by_apuntMaxim’, ‘get_previous_by_apuntMinim’, ‘get_previous_by_dataInici’, ‘save’]
  Seguirem
  fent feina amb la línea de comandes un poc més
  tard. Ara el que farem serà arreglar un poc aquestes dues
  classes que hem creat per tal que en poguem fer la
  representació textual (el típic toString() de
  Java per exemple i afegirem un poc de la màgia de Django,
  seguirem els passos de configuració que ens indica la segona
  part del tutorial de Django tutorial2

  • A l’arxiu settings.py a INSTALLED_APPS
   hi afegim “django.contrib.admin”, la cosa ha de quedar així:

  INSTALLED_APPS = (
  ‘bulconta.apps.bulconta’,
  ‘django.contrib.admin’,
  )

  • Des de la línea de comandaments
   executam django-admin.py install admin. per tal que
   es crein les taules de l’aplicació
   d’administració
  • Editam bulconta/urls.py i descomentam la
   línea inferior a “Uncomment this for admin:”
  • Cream el superusuari amb

  django-admin createsuperuser

  • Per tal de seguir amb el tutorial hem creat el superusuari bulconta amb
   clau bulconta, sóm així d’originals

  Això ja ens permetria
  executar el servidor web de Django i anar al mòdul
  d’administració. Per fer les coses més
  interessants, però anem a modificar el nostre model per a
  que pugui figurar dins el modul d’administració.
  Això es fa afegint una classe a
  class META:
  admin = meta.Admin()
  De
  manera que tindriem

  class Empresa(meta.Model):
  “””Defineix l’empresa que fara servir la comptabilitat”””
  codi = meta.CharField(maxlength=12, unique=True, blank=False, db_index=True)
  nom = meta.CharField(maxlength=100, blank=False)
  def __repr__(self):
  return “%s\t%s” % (self.codi, self.nom)

  class META:
  admin = meta.Admin()

  # Pla comptable
  class Pla(meta.Model):
  “””Defineix el pla comptable lligat a l’empresa
  dataInici és la data de a partir de la qual considerarem obert l’any
  apuntMinim és la data mínima que pot tenir un apunt per ser vàlid
  apuntMaxim és la data màxima que pot tenir un apunt per ser vàlid
  “””
  empresa = meta.OneToOneField(Empresa)
  dataInici = meta.DateField(blank=False)
  apuntMinim = meta.DateField()
  apuntMaxim = meta.DateField()

  def __repr__(self):
  return “Pla comptable de %s” % self.get_empresa().codi

  class META:
  admin = meta.Admin()

  Fixem-nos com __repr__ defineix la representació
  textual. Mentre retorni texte hi podem posar el que volguem, ei! millor
  que té alguna cosa a veure amb l’objecte!
  Obrim una nova consola, ens situam al directori
  superior del nostre projecte, establim les variables d’entorn i ja
  podem executar el servidor:
  >>export DJANGO_SETTINGS_MODULE=bulconta.settings
  >>export PYTHONPATH=.:$PYTHONPATH
  >>django-admin.py runserver
  Si tot a anat bé http://localhost:8000/
  ens ha de presentar la pantalla d’entrada, ens autenticam i ja
  podrem veure que Django ens ha creat els manteniments d’usuaris (de
  regal) i els nostres dos manteniments. Haurem de tocar algunes cosestes
  per a deixar-ho bén polit i funcional però com
  podeu veure anam per bon camí.  Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2266 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.