Fent anar multidrop amb fetchmail


Multidrop es la funcionalitat que te el
fetchmail
per baixarse correu de multiples usuaris desde un sol compte de correu.

A vegades, aquesta funció multidrop del fetchmail no funciona correctament, ocasionant que alguns missatges es perdin, sobre tot els que son reenviats (forward), com els que provenen de llistes de distribució.

Alguns d’aquets problemes es poden arreglar amb alguns trucs si ens estodiem algunes de les funcionalitats que el mateix fetchmail porta.

Versión en castellano.

Un dels principals problemes sorgeix quan a un missatge la adreça que va al To: no es la
del propi destinatari perque el missatge prové de una llista o perque anava al BCC. Com que
l’adreça que va al To: no correspon a cap usuari al nostre sistema, el fetchmail no sap
a qui enviar-ho. Però el missatge ha arribat al compte del destinatari, es a dir, de qualque
manera l’adreça estava especificada a qualque lloc, i aquest lloc es “envelope-adress”.
Aquesta adreça es perd quan es un dels casos esmentats abans si el MTA no
se’n cuida de posar-la a qualque lloc. Els bons MTA ho solen fer, però no es
una cosa standard, sino que cada qual ho fa a la seva manera.
El sendmail, que es un dels més comuns el sol posar
dins una capçalera denominada X-Envelope-To i per defecte el fetchmail mira si existeix una
capçalera amb aquest nom. Es per això que a la majoria dels usuaris els hi
funciona amb una configuració normal, pel fet de que el seu provehidor de serveis
(ISP d’ara en davant), deu fer anar un MTA que posa aquesta capçalera o una altre
coneguda per fetchmail.
Per altre banda, si el MTA usat per l’ISP no ho fa o usa un altre, capçalera per
reescriure l’adressa, fetchmail rebutjarà els missatges que acompleixin les
característiques esmentades abans, o bé els enviarà a l’usuari definit com a postmaster
depenent de la configuració del paràmetre bouncemail.
Per exemple, en el meu cas, el MTA del meu ISP encara que reescriu l’envelope ho fa d’una
altre manera, usa una capçalera “original” amb el nom de: X-Original-To
Per veure aquestes capçaleres, la majoría de clients de correu tenen una opció per veure el
codi font del missatge on es mostraran totes les capçaleres que han estat afegides al llarg
del recorregut del missatge.
Per exemple un extracte del codi font de un missatge rebut per mi desde la llista de
distribució de BULMA marcat el que ens interessa amb vermell:

Return-Path: <[email protected]>
Delivered-To: [email protected]
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by pinganilla.localdomain (Postfix) with ESMTP id
8156230
for <[email protected]>; Mon,
3 Nov 2003 13:24:43 +0000 (GMT)
X-Original-To: maht@hitconysultants.
ecllipse.co.uk
Delivered-To: [email protected]
Received: from mail.ecllipse.co.uk [212.104.129.226]
by localhost with IMAP (fetchmail-5.9.11)
for [email protected] (multi-drop);
Mon, 03 Nov 2003 13:24:43 +0000 (GMT)
… …
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by itaca.bitarssa.net (Postfix) with ESMTP id
C1AD3538153
for <[email protected]>; Mon, 3 Nov 2003
14:21:30 +0100 (CET)
From: =?iso-8859-15?q?algu?= <[email protected]>
To: LA LISTA de Bulma (con mucho =?iso-8859-15?q?tr=E1fico?=)
<[email protected]>
Subject: Re: [Bulma] sobre apt-get
… …

Així, per a que el fetchmail redirigeixi els correus com toca, sient el cas que l’ISP fa
servir una capçalera diferent (ja que si no n’empra cap no hi ha res a fer), se li ha
d’indicar al fetchmail quin es l’envelope que ha d’anar a cercar.
Per exemple, en el meu cas, se l’hi ha de dir al fetchmail que ara l’envelope es diu
“original”. Amb aixó el miltidrop queda de la seguent manera:

pinganilla:~# cat /etc/fetchmailrc
# Principi del fitxer
set no bouncemail
set postmaster bounced

# revisaremos correo cada 2 minutos
set daemon 120

poll mail.eclipse.cony.uk envelope “X-Original-To”
localdomains hitconysultants.eclupse.cony.uk localdomain:
user “[email protected]” with pass
“Que te pensaves” to * here

# Fi del fitxer

Notau la comanda envelope “X-Original-To” que es la que afecta la forma que
parseja les capçaleres.
Notau també que he posat set no bouncemail i set postmaster bounced
Això, juntent amb el fet que he creat un usuari anomenat bounced, fa que fetchmail no
rebutji els missatges si no troba un destinatari, sino que els envii al postmaster que està
definit com l’usuari bounced, així si qualque cosa s’escapa
(probablement els missatges que tengin mes d’un destinatari) no es perdran, aniràn
a parar al compte del senyor bounced. A més, d’aquesta manera, els que rebi en bounced,
se que son els rebutjats i els puc estodiar per veure si hi puc aplicar qualque altre truc,
si son importants, es clar.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1899 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.