Gestiona la música del teu portàtil amb Amarok 1.4


Amarok 1.4 incorpora de manera més decent el suport per mitjans externs d’emmagatzemament, això és, reproductors de música portàtils. La idea que explica aquest truc és cóm utilitzar el nostre portàtil tal com si fos un reproductor portàtil. D’aquesta manera, gestionar la música que deixam al sobretaula i la que portam a sobre al portàtil es fa de manera molt senzilla amb Amarok.

La idea del “media” d’Amarok

La idea de la gent d’Amarok per a gestionar la música que portam els reproductors portàtils és la creació de “medias”.

Un media és dispositiu que pot emmagatzemar música d’alguna manera. Així, de la mateixa manera que mantenim la llista de reproducció, podem mantenir una llista de les peses de música o àlbums que s’han de carregar a un media determinat.

Les operacions bàsiques sobre el media són:

1. Connexió al media
2. Càrrega de la música disponible al media a la base de dades d’Amarok
3. Descàrrega de la música seleccionada, cap al media
4. Desconnexió del media

Doncs bé, hi ha diversos tipus de medias per Amarok. Ara per ara en compren de tres tipus:

1. Un reproductor Ipod
2. Un reproductor iRiver
3. Un tipus genèric d’emmagatzematge

La idea d’aquest truc

El tipus de media genèric es pot veure com un directori visible a través de NFS. Si el directori remot és el del portàtil, podrem gestionar la música que hi portam des de el mateix Amarok amb les operacions senzilles que aquest ens ofereix.

Com?
al portàtil…

Primer de tot hem de fer que el directori de música del portàtil sigui accessible per NFS. Per això instal·lam els paquet nfs-kernel-server i les seves dependències. Per a distribucions tipus Debian vos quedarà els sistema configurant (rpcbind, mount …).

Un cop instal·lats, al fitxer /etc/exports s’especifiquen els directoris i l’accessibilitat de cadascun. Una línia com aquesta:

/home/lumen/musica/amarok suyi(rw,sync,all_squash)

fa que el directori /home/lumen/musica/amarok sigui accessible per NFS per l’equip anomenat suyi (el sobretaula), amb permisos de lectura escritura a més de que totes aquestes lectures i escritures es portaran a terme localment com l’usuari nobody.

La configuració dels directoris NFS pot ésser molt més complexa. Dirigiu-vos als manual de l’exports per més informació. Si no basta pregunteu per la bulmailing.

al sobretaula on tenim tota la música…

Necessitam indicar-li on montar el directori que el portàtil ( amb nom de host micra) comparteix. Per això afegim al nostre /etc/fstab la següent línia:

micra:/home/lumen/musica/amarok /mnt/musica_micra nfs noauto,users 0 0

D’aquesta manera el sistema sap que si es sol·licita el muntatge del directori /home/lumen/musica_micra l’ha d’anar a buscar per NFS al portàtil.

a l’Amarok del sobretaula…

li hem de fer saber que volem gestionar la música d’un media que es troba al /home/lumen/musica/amarok_micra. Per això anam al panell de configuració (Settings->Configure Amarok) a la secció “media devices”. Allà afegim un nou media amb nom “La música de micra”, de tipus genèric i punt de muntatge a /mnt/musica_micra.

Un cop l’hem creat, hem d’especificar les accions que s’han de emprendre abans i després d’utilitzar-lo. l’Amarok no ho sap perquè precisament és un media genèric. Això s’especifica al botó de configuració d’aquell media que apareix quan l’heu creat.

L’operació a realitzar abans d’utilitzar el portàtil és montar el directori nfs. Per això indicam la comanda:

mount %m

%m ho substitueix l’Amarok pel punt de muntatge que em especificat abans.
L’operació després d’utilitzar el portàtil, és desmuntar el directori nfs, Per tant especificam la comanda

umount %m

llestos…

Un cop acceptau tot, podeu veure que a la secció media de la finestra d’Amarok ja teniu disponible el nou media anomenat “La música de micra”. El seleccioneu, connecteu i afegiu la música que vulgueu a la llista. Un cop estigui llesta, carregueu la música i al final desconnecteu.

Com podeu veure, no només hi podeu carregar música al portàtil, sinó que també podeu moure-la o eliminar-la des de el mateix Amarok.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2318 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.