Instalar Debian en un RAID Promise PDC202xx en 20 minuts / Installing Debian on RAID Promise PDC202xx.


arrays

Com he explicat abans, una controladora RAID (em centraré en el hardware-raid que és el que ens ocupa)
ens permet combinar diversos discs durs perque treballin com si fossin un tot sol. Per això, la controladora
RAID tendrà una BIOS a la que podrem configurar diferents de discs durs que seràn el que
realment veurem des del nostre sistema operatiu.

…bé: això no és exactament així. Amb un WindowsXX _sí_ que només veurem el resultat de l’array, però
des de Linux tenim accés tant a l’array com als discs durs per separat. Evidentement, el que passi si accediu
independentment als discs individuals és només responsabilitat vostra.

Típus d’arrays RAID:
Segur que ja fa estona que li estau donant voltes a com es combinen els discs durs d’un array RAID i que
ja se vos han ocorregut vàries idees de com poden fer-ho i vos preguntau quina és la bona. Idò bé: Probablement
la resposta a aquesta pregunta sigui que totes.

S’han estandaritzat diferents tipus d’arrays RAID que ofereixen diferents avantatges segons la manera en
que combinen els discs durs que el composen. Seguidament es relacionen dos dels diferents tipus o “nivells”
de RAID que existeixen. Però abans, comentar que un array pot estar composat de n discs durs o
també de altres arrays d’un altre tipus. Per exemple, podriem definir dos arrays de tipus 0 de dos HD
cada un i, després, fer un array 1 d’aquests dos arrays.

Els tipus de RAID més comuns són el 0 i l’1. Cada controladora RAID implementarà un conjunt determinat
de tipus de RAID. A continuació s’explica amb una mica de detall què fan cada un dels dos tipus de RAID
esmentats.

Es suposa que la controladora sempre accepta discs
de tamanys diferents, però no sempre té perquè ser així. En tot cas això dependrà de la implementació concreta
d’aquell model de controladora. En qualsevol cas mirau el manual per conèixer els requeriments exactes. Però
allà on hi hagi algún tipus de paral·lelisme sempre és més recomanable fer servir discs durs iguals.

 • RAID 0 (disk stripping): Uneix n discs de tamany igual o similar en un sol disc virtual.
  • La capacitat total de l’array és igual n * c (on c és la capacitat del disc més petit de l’array).
  • La informació es reparteix en paral·lel als dos discs.
  • Es dobla el rendiment en les lectures i escriptures ja que escrivim el doble d’informació en el mateix
   temps.

  • La informació d’un (o d’un subconjunt) dels discs és totalment inútil sense els altres.
 • RAID 1 (disk mirroring): Realitza una còpia (mirror) exacta entre varis discs.
  • La capacitat total de l’array és igual a la del disc més petit.
  • La informació continguda als dos discs és en tot moment idèntica.
  • Les lectures poden fer-se (segóns la implementació de la controladora):
   • En un sol dels discs (en cas de fallada d’un passarien a fer-se de l’altre).
   • La meitat de cada disc, efectuant-se simultàniament i doblant així la velocitat de lectura.
  • Les escriptures es fan de manera simultània als dos i, per tant, no es perd rendiment (per contra del
   que passaria amb un mirror per software).

Si voleu més informació sobre els diferents tipus de RAID, jo he trobat
aquest(3)
enllaç al google.

La instalació:
En primer lloc un parell d’aclaracións:

 • Jo he aconseguit fer anar el RAID gràcies al petit howto que podeu trobar a

  http://people.redhat.com/arjanv/pdcraid/ataraidhowto.html
  (4). …però vos recoman que continueu
  llegint aquest article perque hi ha MOLTS detalls que allà no es comenten prou a fons.

 • Tant el software de la BIOS de la controladora, com el mòdul del kernel proporcionat pel fabricant, com
  els drivers per Windozes (que no ens interessen) fan servir emulació d’SCSI per accedir a la controladora. El
  soport que vé amb el kernel oficial NO fa servir tal emulació perque suposa un overhead innecessari
  en la implementació del driver. Això provocarà alguns petits inconvenients que veurém més endavant.
  També heu de tenir en compte que per arrancar des d’el RAID li heu de dir a la BIOS que arranqui
  desde scsi NO desde IDE.

 • Per a la instalació jo he fet servir el CD de Debian 2.2 (Potato). Està a punt de sortir la Debian
  3.0 (Woody), però en principi tots els canvis haurien de ser cap a millor. No obstant, segurament el procés
  definit aquí no es podrà seguir al peu de la lletra ja que és d’esperar que Debian 3.0 surti ja amb un kernel
  de la sèrie 2.4.x.

  • En concret, el mòdul que facilita Promise és per kernels de la sèrie 2.2 i, en principi, no funciona amb
   kernels de la sèrie 2.4, pel que, si el sistema d’instalació de Debian 3.0 no inclou els mòduls necessaris per
   fer anar el RAID, haurieu de compilar-los apart i carregar-os a mà (i els drivers del kernel són 6 mòduls
   diferents, no un totsol).

  • Si no vos va bé, sempre podeu instalar Potato i després actualitzar a Woody com he fet jo.
 • En qualsevol cas, sempre necessitareu actualitzar a Woody perque la versió de Lilo de la Potato no pot
  manejar el dispositiu RAID (amb GRUB no he provat).

Bé, anam a començar:

Preparació:
En primer lloc necessitarem un disquet d’assistència amb tres fitxers que tot seguit vos explic quins son i
com obtenir-los:

 • El mòdul que ens permetrà accedir al nostre array durant la instalació
  : Es pot trobar a la web de Promise(5), però normalment
  ens vendrà al CD de la controladora. En el meu cas, està integrada a la placa mare (Supermicro P3TDDE)
  i ve al directori PROMISE del CD tant en versió monoprocessador com SMP (que per una instalació tant
  ens dona). S’ha de colocar al directori ‘boot’ del disket perque el sistema d’instalació de
  Debian l’agafi.

 • Un kernel compilat des d’una altra màquina amb les següents
  opcións habilitades:

  • CONFIG_BLK_DEV_HPT366
  • CONFIG_BLK_DEV-PDC202X
  • CONFIG_PDC202XX_FORCE
  • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID
  • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_PDC
  • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_HPT

  HPT366 chipset support.
  PROMISE PDC202 {46|62|65|67|68} support
  Special FastTrack Feature
  Support for IDE Raid Controllers
  Support Promise software RAID (Fasttrak(tm))
  Highpoint 370 software RAID

 • Un fitxer amb permís d’execució que anomenarem ‘makedev’
  (preferiblement en minúscules per distingir-lo del que es pot trobar a

  http://people.redhat.com/arjanv/pdcraid/ataraidhowto.html
  (4) amb el següent contingut:

  /floppy/makedev

  #!/bin/sh
  mkdir -p /target/dev/ataraid

  cd /target/dev/ataraid
  mknod d0 block 114 0
  mknod d0p1 block 114 1
  mknod d0p2 block 114 2
  mknod d0p3 block 114 3
  mknod d0p4 block 114 4
  mknod d0p5 block 114 5
  mknod d0p6 block 114 6
  mknod d0p7 block 114 7
  mknod d0p8 block 114 8
  mknod d0p9 block 114 9
  mknod d0p10 block 114 10
  mknod d0p11 block 114 11
  mknod d0p12 block 114 12
  mknod d0p13 block 114 13
  mknod d0p14 block 114 14
  mknod d0p15 block 114 15

El sistema de fitxers tant pot ser FAT com ext2 perque el kernel del sistema d’instalació de Debian els
reconeix tots dos.

Instalació:
FASE A: Instalació del sistema base
Per instalar el sistema base de la nostra Debian procedirem de la següent manera:

 • En primer lloc hem de configurar el nostre array a la BIOS de la controladora. Jo faig servir un raid1
  (mirror) però això val per qualsevol tipus d’array que volguem definir. En el meu cas s’entra a la BIOS amb
  la combinació de tecles <CTRL>+’F’.

  • Si tenim un sol disc dur o volguessim fer servir discs independents, s’han de definir com a arrays d’un
   sol disc. Si no el mòdul del fabricant no detectarà cap disc a la controladora.
 • Després arrancarem normalment el nostre sistema d’instalació de Debian.
 • El primer que ens demana és la configuració de teclat. és un bon moment per indicar-li quin teclat tenim.
 • Després, si no tenim altres discs durs connectats a una controladora normal (soportada pel kernel),
  l’instalador ens suggerirà la opció “preload essential modules”. Si el sistema ha detectat discs durs on es pugui
  fer la instalació de Debian, haurem de desplaçar el cursor fins a l’opció “Preload of modules” i seleccionar-la.

 • Picarem “intro” un parell de cops fins que ens carregui el mòdul (al CD de la P3TDDE anomenat ‘fte.o’) i
  ja tenim el nostre array visible com a primer disc scsi (/dev/sda).

 • Continuarem normalment amb la instalació del sistema (particionat, creació dels sistemes de fitxers,
  instalació del sistema base, etc…). També farem la instalació del kernel de la potato (“Install kernel and
  modules”) encara que realment no el farem servir ja que així ens crearà un fitxer de configuració de lilo
  sobre el que podrem treballar més còmodament.

 • Finalment, la instalació ens durà a la opció “Make boot floppy”. Podeu fer-lo si vos fa ilusió, però és una
  mica inútil, bàsicament perque _no_ arrancarà :-O. Anirem a la opció “Make Linux bootable directly from hard
  disk” (que tampoc funcionaria, però ens deixarà el lilo.conf a punt per modificar-lo al nostre gust).
 • FASE B: Fer arrancable el sistema
  Ara només ens queda fer que el nostre sistema arranqui. Per això ens anirem a la consola que la instalació
  de Debian ens habilita a la tty2 pitjant <ALT>+F2, i <INTRO> per obtenir el prompt del
  sistema. Abans de començar però, una sèrie de reflexións per aclarir conceptes:

  • En aquest moment tenim un sistema Linux (sistema d’instalació) correguent sobre un sistema de fitxers
   arrel ubicat en una ramdisk.

  • El nostre disc dur (array) és visible gràcies a un mòdul que fa emulació SCSI i per tant el veim com
   /dev/sda.

  • El pròxim cop que arranquem ja NO estarem fent emulació scsi i, per tant, ja no existirà
   /dev/sda.

  • En comptes d’això podrem veure els discs durs INDIVIDUALMENT com a /dev/hdX: Típicament /dev/hde,
   /dev/hdf, /dev/hdg i /dev/hdh (masters i esclaus, dels dos busos de la controladora RAID, respectivament) a
   no ser que no tenguem compilat el soport per les controladores IDE normals.

  • En principi MAI hem d’accedir dirèctament a aquests dispositius encara que el sistema ens ho
   permetrà. Especialment si formen un array conjuntament amb altres discs.

  • En comptes d’això accedirem sempre als dispositius d’array que crearem al directori /dev/ataraid
   amb l’script makedev del nostre disquet.

  • En aquest moment (encara estam en el sistema d’instalació) tenim montat tot el nostre arbre de directoris
   definitiu al directori /target, encara que el sistema de instalació està adaptat de manera que, per exemple, en
   editar el fitxer /etc/lilo.conf (/target/etc/lilo.conf, en realitat) podem (hem de) posar les rutes de fitxers
   i dispositius com si realment estiguessin ja a partir de /.

  Ara ja estàm preparats per dur a terme els canvis que faràn que el nostre sistema pugui arrancar des del
  disc dur i no ens doni el “temible” kernel panic.

 • En primer lloc montarem el disket que ens hem fet a /floppy:
  #> mount /dev/fd0 /floppy

 • Seguidament ens situarem al directori /boot del nostre nou sistema:
  #> cd /target/boot

 • Copiarem el kernel que hem preparat al disket:
  #> cp /floppy/vmlinuz .

 • Crearem els dispositius per accedir al RAID amb el script que ens hem preparat:
  #> /floppy/makedev

 • Després editarem el fitxer /etc/lilo.conf (de moment /target/etc/lilo.conf).
  Per això farem servir l’editor ae que és l’únic del que disposam durant la instalació:
  #> ae /target/etc/lilo.conf

  • Canviarem la línia que diu:
   root=/dev/sdaX
   (on X és l’Id de la partició arrel) per:
   root=/dev/ataraid/d0pX

  • Cercarem la línia:
   image=/vmlinuz
   …i farem que apunti al kernel que hem copiat noltros:
   image=/boot/vmlinuz

  • NO tocarem la línia que diu “boot=/dev/sda”
   perque aquesta línia indica on s’ha d’escriure el nou MBR en instalar LILO i en aquest moment
   sí que estarem accedint a l’array amb el mòdul que fa emulació scsi.

  • Salvarem els canvis amb <CTRL>+X <CTRL>+W i sortirem de l’editor amb
   <CTRL>+X <CTRL>+Q.
 • El pas següent és retocar el fitxer /etc/fstab (/target/etc/fstab) que ens ha creat l’instalador ja que
  els dispositius que ara son scsi en tornar a arrancar ja no ho seràn. Així substituïrem totes les
  ocurrències que trobem de “/dev/sdaX” per ”
  /dev/ataraid/d0pX”.

 • Salvarem els canvis i instalarem lilo:
  #> lilo

 • Rearrancarem el sistema:
  #> reboot
 • NOTA: Recordau que en arrancar el sistema amb el nou kernel ja no tendreu l’array a /dev/sda
  sino a /dev/ataraid/d0. Per tant, haureu de canviar la línia boot= de /etc/lilo.conf perque apunti a
  /dev/ataraid/d0.

  APèNDIX: Ooops! Lilo ja no funciona!!!!
  #> lilo
  Fatal: Sorry, don’t know how to handle device 0x7201

  …en altres paraules: el nostre estimat lilo no reconeix el dispositiu /dev/ataraid/d0 i no sap com s’ho haurà
  de fer quan la BIOS el cridi per carregar el S.O.

  La solució passa per actualitzar Lilo. Si hem de passar-nos a Woody el millor que podem fer és fer-ho ara.
  Un un cop actualitzat el sistema continuarem tenint un lilo que no pot arrancar desde el RAID, però bastarà
  fer un:
  #> apt-get install lilo
  …i veurem com ens elimina el paquet “debconf.tiny” per substituïr-lo per “debconf”.

  No he provat a fer una apt-get install debconf des de la Potato (si algú ho fa li agraïria comentàs el
  resultat); però sí un apt-get install lilo i no fa res.  COMENTARIS
  (6) –

  Disclaimer

  This is a translation because of a petition of a friend who don’t understands Catalan.
  Please, excuseme for the errors, but that is that I can do and
  feel free if you want to correct this and send me the result to publish here.
  Thanks.

  Obviously the hardware RAID is always the best possible solution because it don’t mean any cost for our operating
  system and, also, can really paral·lelize read/write operations on our different disks. But it solution is
  more expensive than software one.

  But as I had commented before, this cost growing can be more supportable if we use an IDE RAID controller whith IDE
  disks. Consecutively I will explain you how I did to take working whith the PROMISE PDC20267 of the new BULMA
  server
  (2). But the instructions given here also sould be extensibles to the rest of PDC202XX series controllers
  supported by the Linux Kernel (46, 62, 65 and 68 on the 2.4.16 kernel which was the first kernel which I did use for
  this).

  But at first time, and for who haven’t so clear what is “RAID”, here follows an brief explanation
  about in what consists it. If you know what is RAID yet and you don’t need to read this, you can go directly to the
  next page to begin your Debian instalation.

  RAID and RAID types:
  As I explained above, a RAID controller (I will refer to hardware-raid for all the rest of this document) let
  us to combine many hard disks to operate as only one. For this reason, the RAID controller will have their own
  BIOS which we could cofigure different disk arrays which will be that we really could see from our operating
  system.

  Well… it is not exactly this way. With an WindowsXX _it’s true_ that we only will see the virtual disk
  which results from our array. But from Linux, we also have access to the separate disks. Obviously, that will
  occour if you try to access to one independent hard disk is only your responsability.

  RAID array types:
  I’m sure that you are now thinking about how are combined the different phisical disks of one RAID array
  and I suppose that you have yet some possible ideas and you are asking yourself what is the good one. Well:
  Probably the correct answer to this question is all of they.

  There is different standarized array types which all offers differents advantages depending on which manner
  they combine the hard disks. Next, I will briefly explain two of the differents RAID “levels” (or types)
  which are the most commonly used. But before to begin, I want to comment that one array can be composed by n
  hard disks or also, by a number of other RAID arrays. For example, we can define two 0-type RAID arrays composed
  by two hard disks each one and then combine these two arrays in one 1-level array of the two firtst arrays.

  The most common RAID types are ‘0’ and ‘1’. Each RAID controller can implement a determined group of
  RAID types. The meaning of the two types mentioned above are explained below:

  We suppose that hardware-RAID controller will support different capacity disks to combine in one array. But
  it can be not always true, depending on the contoller capacities and the array level which we want to use. In
  all cases, you should refer to the hardware documentation to know the exact capabilities of your controller.
  Also, when there is some paral·lelism on the disks, is more recomendable to use identical disks.

  • RAID 0 (disk stripping): This RAID level combines one or (normally) more hard disks to made one
   unique virtual disk.

   • The disk capacity is n * c (where n is the number of implied disks and c is the smaller disk capacity).
   • The information is distributed equitablely thought all disks.
   • The performance is multiplied by the number of disks for reading and for writing because we read and
    write n times the information that we could read/write whith only one disk.

   • The information stored on one disk (or in a subconjunct) is totally inservible whithout the rest because
    the information of each logical block is reparted in one phisical block on each hard disk.
  • RAID 1 (disk mirroring): Makes a exact copy (mirror) between various (two or more) physical disks.
   • The total capacity of the array is the capacity of the smaller disk.
   • The information contained in all disks is the same on each one.
   • The readings can be done (depending on the controller implementation):
    • In only one of the disks (in case of malfunction it will go to other disk on discarding the first one).
    • One part on each disk simultaneously multiplying the reading performance.
  • The writings are made simultaneously on all disks and then, there is no performance reduction (in oposite
   than what success on software mirroring).

  If you need more information about RAID types, i found
  this(3)
  link on Google.

  The installation:
  At first, some aclarations:

  • I got working my RAID thanks to a small howto which you can find at

   http://people.redhat.com/arjanv/pdcraid/ataraidhowto.html
   (4). …but I recommend you to continue
   reading this document because there is SO MANY datails that there are not so explained.

  • As the BIOS controller software, as the kerenel module provided by manufacturer as the Windozes drivers
   (which really don’t interest us) use SCSI emulation to access to the controller. The native support which comes
   whith the lasts official kernels DON’T do this because it suppose an innecessary overhead in the driver
   implementation. This will cause many small inconvenients which we will see later. Althought you should to
   take in mind that to boot from RAID you should to say BIOS to boot from scsi, NOT from IDE.

  • For the installation, I used the Debian 2.2 (Potato). The Debian 3.0 is just going to be released by Debian
   and I hope that all changes will be to better. But on the other hand, it is so possible that the process defined
   here will not be aplicable exactly “as is” because is so logical that the 3.0 release will come out whith a 2.4.x
   series kernel.

   • More concretely, the kernel module which provides the manufacturer (Promise Technology) is for 2.2.x
    Linux kernels and it don’t work on 2.4.x kenrels. For this reason, if the future Debian 3.0 installation
    disk don’t provide the necessary modules to support the RAID controller, you should compile it on other
    machine and load them by hand (and the kernel drivers are 6 different modules, not only one).

   • If you don’t get right this way, you always can install a Potato base system, and then, upgrade to
    Woody as I did.
  • In all cases, you will always need to upgrade to Woody because the Lilo version of Potatos distribution
   can not handle the IDE RAID device correctly to boot properly (I don’t tryed with GRUB).

  Well. We will begin:

  Preparation:
  The first thing that we will need is a usefull floppy whith the three files that I explain how to obtain below:

  • The module which will let us to access to our array during the installation process: It can found
   on the PROMISE webpage(5), but normally it will come to us on the controller
   (or motherboard if integrated as in my case with Supermicro P3TDDE) CDROM. This module (normally called ‘fte.o’)
   must go on a directory named ‘boot’ on our assistance floppy.

  • A kernel compiled on other machine with the next options enabled:
   • CONFIG_BLK_DEV_HPT366
   • CONFIG_BLK_DEV-PDC202X
   • CONFIG_PDC202XX_FORCE
   • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID
   • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_PDC
   • CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_HPT

   HPT366 chipset support.
   PROMISE PDC202 {46|62|65|67|68} support
   Special FastTrack Feature
   Support for IDE Raid Controllers
   Support Promise software RAID (Fasttrak(tm))
   Highpoint 370 software RAID

  • One file (whith execution privilege), named ‘makedev’ (preferently in lower case to distinct it from which you can find in

   http://people.redhat.com/arjanv/pdcraid/ataraidhowto.html
   (4) whith the next contents:

   /floppy/makedev

   #!/bin/sh
   mkdir -p /target/dev/ataraid
   cd /target/dev/ataraid
   mknod d0 block 114 0
   mknod d0p1 block 114 1
   mknod d0p2 block 114 2
   mknod d0p3 block 114 3
   mknod d0p4 block 114 4
   mknod d0p5 block 114 5
   mknod d0p6 block 114 6
   mknod d0p7 block 114 7
   mknod d0p8 block 114 8
   mknod d0p9 block 114 9
   mknod d0p10 block 114 10
   mknod d0p11 block 114 11
   mknod d0p12 block 114 12
   mknod d0p13 block 114 13
   mknod d0p14 block 114 14
   mknod d0p15 block 114 15

  The floppy filesystem can be FAT or ext2 because I tested than the Debian installation system kernel supports
  they.

  Installation:
  FASE A: Base system installation
  To install Debian base system, we will proceed this way:

 • At first, we must configure our array on the BIOS controller. I use a RAID1 (mirror) but this is usefull
  for any array type which we could want to define. In my case we can enter BIOS by pressing +’F’ keys.

  • If we have only one hard disk or we want to use the disks independently one to the other, you can define
   only oune disk arrays. If you don’t, the manufacturer module will not detect any disk attached to this controller.
 • Next, we will boot normally our Debian installation system.
 • The first thing that it ask us for is to configure keyboard distribution. This is a good moment to do this.
 • Then, if we haven’t other hard disks attached to a normal contoller (natively supported by the kernel),
  the installer will suggest us to “preload essential modules”. If the system has detected any hard disk on which
  the installation could be done, we will must to move the cursor to the “Preload of modules” option and select it.

 • Now we will press ‘enter’ repeatly until the only module in the floppy will be loaded, and then we get our
  disk array visible as scsi (emulated) device (/dev/sda if there is no other scsi disks on the system).

 • Continue whith the normal system instalation (partitioning, creating filesystems, base system installation,
  etc…). Also, we make the potatos kernel instalation althought we won’t use it because this way we grant that
  a basic lilo.conf file will be created and we will only modify it to get right.

 • Finally, the installation will bring us to the “Make bot floppy”. We really can make it if we like. But it
  will not boot :-O. For this reason we will go directly to the “Make Linux bootable directly from hard disk”
  (which didn’t also work, but now we will be sure that we have a “correct” lilo.conf file as a base of our final
  configuration).

 • FASE B: Make system bootable

  Now, it only left us to take our system bootable. Do do it, we go to the console which Debian installation
  system enabled to us on tty2 by pressing <ALT>+F2 and <INTRO> to obtain the system prompt. But
  before to staring, take knowledge about many reflections to clarify some concepts:

  • In this moment, we hav a Linux System (installation system) running on a filesystem located on a ramdisk.
  • Our hard disk (array) is visible because of a kernel module (provided by manufacturer) which let us access
   to hard disk by scsi emulation and then, we see it as scsi device (normally /dev/sda).

  • Next time we boot, we will NOT make scsi emulation and then it will not exist /dev/sda. because we
   will be using Linux native (IDE) support to access the array.

  • We will see the individual hard disks on /dev/hdx (tipically /dev/hde, /dev/hdf, /dev/hdg and /dev/hdh).
  • We must NEVER access directly to these devices althougt the system will let us. Specially if they
   conform an array with another.

  • In place of this, we will alwaysaccess to the array devices by the special files which we will
   create under the /dev/ataraid directory with our ‘makedev’ script on our floppy.

  • At this moment (even we are on the installation system) we have all our system directory tree mounted at
   /target directory, althought the installation system had adapted to, for example, edit the /etc/lilo.conf
   (/target/etc/lilo.conf, really) with the filename paths pointing from / instead of /target..

  Now, we are yet prepared to do the changes that will our system botable directly from our RAID array without
  giving us the “temible” kernel panic message followning next instructions.

 • Mount our assistence disk on /floppy:
  #> mount /dev/fd0 /floppy

 • Go to /boot directory of our new system on /target:
  #> cd /target/boot

 • Copy here the kernel which we preppared above.
  #> cp /floppy/vmlinuz .

 • Create the ataraid devices with the ‘makedev’ script:
  #> /floppy/makedev

 • Edit the /etc/lilo.conf (/target/etc/lilo.conf for now) using the ‘ae’ editor which comes
  with Debian installation system:
  #> ae /target/etc/lilo.conf

  • Change the line which says…
   root=/dev/sdaX
   (where X is the root partition ID) by:
   root=/dev/ataraid/d0pX

  • Change:
   image=/vmlinuz
   …and make it pointing to our coppied kernel:
   image=/boot/vmlinuz

  • DON’T touch the ‘boot=/dev/sda” line because this line says where to write your new MBR record
   wen installing LILO and we will install LILO after booting whith him wen we are accessing array by
   scsi emulation whith controller manufacturer module.

  • Save changes by pressing <CTRL>+X <CTRL>+W and exit with <CTRL>+X <CTRL>+Q.
 • The next step is to properly modify /etc/fstab (/target/etc/fstab) properly because devices which now
  are accessed via /dev/sdaX will become /dev/ataraid/d0pX.

 • Save the changes and install lilo:
  #> lilo

 • Reboot the system:
  #> reboot
 • NOTE: Remember that when boot with new kernel, you have your array attached at /dev/ataraid/d0, not
  /dev/sda; and now, you yet should modify “boot=” entry on /etc/lilo.conf to point to /dev/ataraid/d0 to lilo
  installs properly next time.

  APPENDIX: Ooops! I can’t install Lilo now!!!!

  #> lilo
  Fatal: Sorry, don’t know how to handle device 0x7201

  …in other words: our loved lilo don’t recognize /dev/ataraid/d0 and don’t know how to handle it to load
  Operating System from it on boot time.

  The solution is to upgrade Lilo. If we plan to upgrade to Woody, this is the best moment to do it. When you
  have updated the system, you continue having lilo version which cannot be installed to boot from RAID, but it
  will be enought to do:

  #> apt-get install lilo

  …to see the system removing ‘debconf.tiny’ package and installing ‘debconf’ (which I suppose contains most
  updated and complete version of lilo).

  I did’nt try to do “apt-get install debconf” from potato (if anyone do, please report me the results)
  but yes an “apt-get install lilo” and it had no sense.  COMMENTS
  (6) –

  Pàgina de comentaris.
  Comments page.Lista de enlaces de este artículo:

 • http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1067&nIdPage=3
 • http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1134
 • http://whatis.techtarget.com/definition/0,289893,sid9_gci214332,00.html
 • http://people.redhat.com/arjanv/pdcraid/ataraidhowto.html
 • http://www.promise.com
 • http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1067&amp;nIdPage=5
 • Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1067 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.