L’activista cansada || La activista cansada


Un assaig d’opinió i molt personal sobre l’activisme i el síndrome de burn-out, sobre com enfrontar-s’hi i poder perserverar sense cremar-se de que no et facin massa cas.

Un ensayo de opinión y muy personal sobre el activismo y el síndrome de burn-out, sobre cómo enfrentarse a él y poder perseverar sin quemarte harta de que no te hagan demasiado caso.

“¿Alguien más está hasta los cojones de tener que estar peleándose día sí y día también con los capullos de los políticos?”

“Cada vez tengo menos fe puesta en la humanidad, menos mal que por aquí hay gente que todavía me hace creer en ella.”

“He organitzat conferències per a fer això, carregades de raó. Interès? Cap. I si treus el tema fas nosa. A callar toca.”

Tot això són frases autèntiques d’activistes cansades.

Estàs fins als orgues d’oferir el millor de tu mateixa i sentir que fas retxes a la mar? No importa el tema: política, programari lliure, ecologia… si penses que pots ajudar, prest o tard toparàs amb la desil·lusió.

Els nostres malsons habituals solen ser: la indiferència, la pressió del discurs dominant, l’actitud condescendent, la resposta irracional i també, no ens enganem, nosaltres mateixes.

A algú li sona?

La indiferència no és tan mala de dur. No pots obligar a ningú a moure’s i d’altra banda sempre sols mantenir una actitud crítica cap a tu mateixa. De manera que acceptes no tenir la raó absoluta i estàs disposada a mudar d’opinió. Front a això amb un “Al manco ja els he oferit la meva ajuda” vas tirant.

Què hem de dir quan el discurs acceptat et sembla inacceptable? Que vas contra corrent, però ja ho sabies. Les coses que fan més mal són les que atrapen a molta gent. A més, en certa manera et posa. Sentir-te “de la resistència” pot resultar fins i tot estimulant, perquè saps que mai les coses interessants han vingut del pensament establert.

Segur que hi ha persones a les que aprecies profundament però que només et toleren cert grau de “toca-collonisme”. Això és una clau de judo bastant difícil, t’accepten com ets sempre que et mantenguis dins el seu marge de tolerància. Si ultrapasses el nivell acceptable t’exposes a perdre amistats que potser valores. Sol esser gent propera, intel·ligent i compromesa, però instalada en una rebeldia còmoda que no vol ampliar. I tu penses… com és posible que aquesta persona no estiri del fil que ja té? Si estàs disposada a canviar d’opinió i maneges bé el pensament sistèmic, et costa veure les injustícies deslligades, totes et semblen enfilades com un rosari i penses que estirant d’una les altres han de venir darrera.

Les respostes irracionals de vegades són molt més contundents que les raonades, heu vist mai una filòsofa fer entrar en raó a una “Belén Esteban”? Coneixeu el nom de cap filòsofa contemporània? :-D. En sèrio, l’argument irracional sol assaltar-te en forma de “això és una utopia”, “tanmateix no ho canviarem”, “però tu saps tot això el que suposaria?”, “és que no puc perdre temps/doblers”, “tú és que ets molt radical” etc. Al darrera, d’aquests arguments i d’altres més refinats hi sols veure inèrcia, conformisme, poca predisposició al canvi, poca curiositat, manca d’informació o simplement estretor de mires, de vegades, raons personals i complexes que se t’escapen.

Potser aguantes bé totes aquestes pressions però les frases del principi no són rares i en conec unes quantes que han acabat tirant les canyes a la mar. No vull fer un manual d’autoajuda barat, però és que fa falta molta gent com tu i em sembla fàcil fer un llistat de trucs pràctics i actituds que poden fer-t’ho més senzill. No sigui que acabis convencent-te que val més la pena passar de tot.

Truc 1. Usa el sentit de l’humor. És una forma d’astúcia. Enriure’s de si mateixa, prendre’s menys en sèrio és més seductor. Sembla Zen, però obrint la mà enganxes més que amb els punys. Osoooooooo!

Truc 2. Lluita només als fronts que et motivin. Fuig de les causes que et fan sentir una heroïna abnegada. Això no es pot aguantar massa temps. Si no et sens satisfeta simplement amb el que fas, si no et diverteixes, acabaràs rebotada, t’ho promet.

Truc 3. Surt a una de les frases: No caminis tota sola, cerca recolzament en altres que comparteixen les teves idees. És més divertit i coneixeràs persones afins.

Truc 4. Si trobes que hi ha moltes coses a fer i que totes estàn com connectades… No és igual començar per qualsevol d’elles? Amb aquesta idea et serà fàcil conviure amb gent que respectes però que no t’escolta massa. Potser la seva lluita ha començat per una altra bolla del rosari i encara no han arribat al punt on et trobes. Respecta-les i mira si pots entendre les seves causes. Potser t’engresquen a tu i llavors tu les engresques a elles. “Sigues flexible com el bambú. Més val vinclar-se que trencar-se” (Va dir el mestre Si-Fu a Po, el Panda)

Truc 5. Pren consciència de què la majoria dels arguments de les altres (i els teus propis) són respostes automàtiques. A ningú li agrada veure els seus principis qüestionats i la majoria reaccionam defensant-nos. Generalment no t’enfrontaràs a respostes simplement irracionals, són respostes emocionals. Hi ha fonament científic per tot això (cercaré una bona referència) però t’ajudarà saber que la raó, per molt que et vessi, mai pot vèncer tota sola a l’emoció. Com més insisteixis menys aconseguirás i més et tractaràn de radical. Aprofita aquest coneixement al teu favor, primer prova d’empatitzar i llavors explica les teves idees des de la complicitat. Si descuides el factor emocional estàs abocada, en general, al fracàs.

Tot això està molt bé però em sembla obvi i que ja s’ha dit moltes vegades. Meam si ara puc fer-te una aportació un poc original.

A veure… ets conscient de què les injustícies i les actituds negatives que et fan tanta ràbia acompanyen a la huamanitat des de sempre? Corrupció, manipulació, egoïsmes de tota mena, que els doblers comandin sobre el sentit comú, la opressió dels més febles… De veritat creus que vivim al cim històric de la merda? Mmmm no. Em sembla que queda lluita per estona.

Com és possible que amb tantes ments brillants que hi ha hagut, amb tantes revolucions carregades de raó, la humanitat no hagi trobat “el sistema”, “la solució”? No serà que no hi ha sistema capaç d’arreglar-ho? No serà que al cap i a la fi la teva lluita no importa?

– Però què putes dius? No quedavem que no s’havien de tirar les canyes a la mar?

Sí i no. M’explic. Crec fermament que no hi ha sistema, causa, revolució o canvi que ens pugui transformar en bloc, potser millores menors, efímeres, res que acabi de resoldre el fil de tots els problemes.

– “O exigimos medidas de control férreas sobre esta gente y mejoramos el propio sistema, o se lo van a follar una y otra vez sin que podamos hacer nada.”

– Deia una companya hacktivista. Mesures de control? Tú que valores tant la llibertat? Per bona que sigui la intenció i per bones que siguin les mesures o se les botaran o acabaràs sotmetent als altres perquè no cometin el que tu consideres injust. Així han començat totes les dictadures.

D’altra banda quan sentim que feim retxes a la mar i que no aconseguim canviar coses que ens semblen de sentit comú. A on estam mirant? Quina és la nostra escala d’avaluació dels resultats?

La meva tesi una altra vegada és un poc Zen (una altra vegada). El canvi permanent, irreductible, el que de veritat transforma i aporta valor, és el que t’ha passat a tu, l’únic que canvia de veritat és la conciència d’una persona. Saps si la teva feina ho ha aconseguit? Si mires els indicadors de l’atur o informes de corrupció o les lleis que es promulguen, no ho veuràs mai.

Creu-me una cosa, la teva lluita val, però no canviarà el món. Val perquè t’ha canviat a tu i molt m’extranyaria que només a tu tota sola. Quan sentis que lluites de tot cor i que fracasses. Recorda que jo potser t’estava mirant i que el teu esforç, mentres t’ho passaves bé i milloraves personalment, també m’ha canviat a mí. Això és un èxit incomparable.

Ànim i lluita pel que creus, totes et necessitam.

“¿Alguien más está hasta los cojones de tener que estar peleándose día sí y día también con los capullos de los políticos?”

“Cada vez tengo menos fe puesta en la Humanidad, menos mal que por aquí hay gente que todavia me hace creer en ella.”

“He organizado conferencias para hacer esto, cargadas de razón. ¿Interés? Ninguno. Y ​​si sacas el tema estorbas. A callarse tocan.”

Todo ésto son frases auténticas de activistas cansadas.

¿Estás hasta los mismísimos de ofrecer lo mejor de ti misma y tener la sensación de que barres el desierto? No importa el tema: política, software libre, ecología … si piensas que puedes ayudar, tarde o temprano te enfrentarás a la desilusión.

Nuestras pesadillas habituales suelen ser: la indiferencia, la presión del discurso dominante, la actitud condescendiente, la respuesta irracional y también, no nos engañemos, nosotras mismas.

¿A alguien le suena?

La indiferencia no es tan difícil de soportar. Sabes que no puedes obligar a nadie a moverse y por otro lado estás acostumbrada a mantener una actitud crítica hacia ti misma. Así aceptas no tener la razón absoluta y estás dispuesta a cambiar de opinión. Frente a la indiferencia, con un “Por lo menos yo les he ofrecido mi ayuda” vas tirando.

¿Y qué decir cuando el discurso comúnmente aceptado te parece inaceptable? Que vas contra corriente, pero eso ya lo sabías. Las cosas que hacen más daño son las que atrapan a mucha gente. Además, en cierto modo te pone. Sentirte “de la resistencia” puede resultar incluso estimulante, porque sabes que nunca las cosas interesantes han venido del pensamiento establecido.

Seguro que hay personas a las que aprecias profundamente pero que sólo te toleran cierto grado de “toca-cojonismo”. Esto es una llave de judo bastante difícil. Te aceptan como eres siempre que te mantengas dentro de su margen de tolerancia. Si sobrepasas el nivel aceptable te expones a perder amistades que quizás valoras. Suele tratarse de gente cercana, inteligente y comprometida, pero instalada en una rebeldía cómoda que no quiere ampliar. Y tú piensas … ¿cómo es posible que esta persona no tire del hilo que ya tiene? Si estás dispuesta a cambiar de opinión y manejas bien el pensamiento sistémico, te cuesta ver las injusticias aisladamente, todas te parecen engarzadas en un mismo rosario y piensas que tirando de una las demás deberían venir detrás.

Las respuestas irracionales a veces son mucho más contundentes que las razonadas, ¿Has visto alguna filósofa hacer entrar en razón a una “Belén Esteban”? ¿Conoces el nombre de alguna filósofa contemporánea? :-D. En serio, el argumento irracional suele asaltarte en forma de: “esto es una utopía”, “sí, pero no lo cambiaremos”, “¿pero tú sabes todo esto lo que supondría?”, “Es que no puedo perder tiempo / dinero” , “tú es que eres muy radical” etc. Detrás, de estos argumentos y otros más refinados sólo ves inercia, conformismo, poca predisposición al cambio, poca curiosidad, falta de información o simplemente estrechez de miras, a veces, razones personales y complejas que se te escapan.

Quizás aguantas bien todas estas presiones pero las frases del principio no son raras y conozco unas cuantas que han acabado tirando la toalla. No quiero hacer un manual de autoayuda barato, pero es que hace falta mucha gente como tú y me parece sencillo hacer un listado de trucos prácticos y actitudes que pueden ponértelo más fácil. No sea que acabes convenciéndote de que más vale pasar de todo.

Truco 1. Usa el sentido del humor. Es una forma de astucia. Reírse de una misma, tomarse menos en serio, es más seductor. Parece Zen, pero con las manos abiertas se atrapa más que con los puños. ¡Osoooooooo!

Truco 2. Lucha sólo en los frentes que te motiven. Huye de las causas que te hacen sentir una heroina abnegada. Esta actitud no se puede aguantar mucho tiempo. Si lo que haces no te satisface por sí mismo, si no te diviertes con ello, acabarás rebotada, te lo prometo.

Truco 3. Sale en una de las frases: No camines sola, busca apoyo en otras que comparten tus ideas. Es más divertido y conocerás personas afines.

Truco 4. Si ves que hay muchas cosas por hacer y todas te parecen como conectadas… ¿No debería dar igual comenzar por cualquiera de ellas? Con esta idea te será fácil convivir con gente que respetas pero que no te escucha demasiado. Quizá su lucha ha empezado por otra de las cuentas del rosario y aún no han llegado al mismo punto en el que te encuentras. Respétalas y mira si puedes entender sus causas. Quizás también te enganchen a ti y entonces tú las enganchas a ellas. “Sé flexible como el bambú. Más vale doblegarse que romperse” (dijo el maestro Si-Fu a Po, el Panda)

Truco 5. Toma conciencia de que la mayoría de argumentos de otras (y los tuyos propios) son respuestas automáticas. A nadie le gusta sentir cuestionadas sus actitudes y la mayoria reaccionamos defendiéndonos. Generalmente no te enfrentarás a respuestas simplemente irracionales, son respuestas emocionales. Hay fundamento científico para todo ésto (buscaré una buena referencia) pero te ayudará saber que la razón, por aplastante que sea, jamás puede vencer sola a la emoción. Cuanto más insistas menos conseguirás y más serás tratada de radical. Aprovecha este conocimiento en tu favor, primero intenta empatitzar y luego explica tus ideas desde la complicidad. Si descuidas el factor emocional estás abocada, en general, al fracaso.

Todo ésto está muy bien pero me parece obvio y que ya se ha dicho muchas veces. Veamos si todavía puedo hacer alguna aportación mínimamente original.

A ver… ¿Eres consciente de que las injusticias y las actitudes negativas que te hacen tanta rabia acompañan a la humanidad desde siempre? Corrupción, manipulación, egoísmos de todo tipo, que el dinero esté por encima del sentido común, la opresión de los más débiles… ¿De verdad crees que vivimos en la cima histórica de la mierda? Mmmm no. Me parece que queda lucha para rato.

¿Cómo es posible que con tantas mentes brillantes que ha habido, con tantas revoluciones cargadas de razón, la humanidad no haya encontrado “el sistema”, “la solución”? ¿No será que no hay sistema capaz de arreglarlo? ¿No será que al fin y al cabo tu lucha no importa?

– ¿Pero qué coño dices? ¿No decías que no había que tirar la toalla?

Sí y no. Me explico. Creo firmemente que no hay sistema, causa, revolución o cambio que nos pueda transformar en bloque, tal vez consigamos mejoras menores, efímeras, nada que acabe de resolver el hilo que engarza todos los problemas.

– “O exigimos medidas de control férreas sobre esta gente y mejoramos el propio sistema, o se lo van a follar una y otra vez sin que podamos hacer nada.”

– Decía una compañera hacktivista. ¿Medidas de control? ¿Tú que valoras tanto la libertad? Por buena que sea la intención y por buenas que sean las medidas, o se las saltarán o acabarás sometiendo a los demás para que no cometan lo que tú consideras injusto. Así han empezado todas las dictaduras.

Por otro lado, cuando sentimos que barremos el desierto y que no conseguimos cambiar cosas que nos parecen de sentido común. ¿Dónde estamos mirando? ¿Cuál es nuestra escala de evaluación de los resultados?

Mi tesis otra vez es un poco Zen (de nuevo). El cambio permanente, irreductible, lo que de verdad transforma, es lo que te ha pasado a ti. Lo único que cambia de verdad y tiene valor es la conciencia de la persona. ¿Sabes si tu trabajo lo ha conseguido? Si miras los indicadores del paro o informes de corrupción o las leyes que se promulgan, no lo verás nunca.

Créeme, tu lucha vale, pero no cambiará el mundo. Vale porque te ha cambiado a ti y mucho me extrañaría que sólo a ti. Cuando sientas que luchas de todo corazón y que fracasas. Recuerda que yo quizás estaba mirando y que tu esfuerzo, mientras te lo pasabas bien y mejorabas personalmente, también me has cambiado a mí y no hay éxito que pueda compararse con eso.

Ánimo y lucha por lo que crees, todas te necesitamos.

Agraïments

Benjamí Villoslada Per inspirar-nos, per no defallir, per llegir-me i comentar-ho.

Psy Per lluitar i per col·laborar amb la traducció al castellà.

Joan Ballester Per atrevir-se a combinar convicció i professió.

Isidro Fuentes Per comentar i per suggerir la idea de “resposta emocional”.

A moltes més, que de tan importants no puc ni recordar-les.

Aquest escrit es publica sota llicència CC-BY-SA

Agradecimientos

Benjamí Villoslada> Por inspirarnos, por no ceder, por leerme y comentarlo.

Psy Por luchar y por colaborar en la traducción al castellano.

Joan Ballester Por atreverse a combinar convicción y profesión.

Isidro Fuentes Por comentar y por sugerir la idea de “respuesta emocional”.

A muchas más, que de tan importantes no puedo ni recordarlas.

Este escrito se publica bajo licencia CC-BY-SA

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2627 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.