Nova versió de pyKDE


PyKDE és un port de les llibreries de KDE per Python que ens permet fer ús de les principals característiques del KDE 3.0.2 utilitzant aquest llenguatge script.

Amb pyKDE i Python podem crear ràpidament aplicacions per KDE 3.0.2.
Per fer anar la llibreria necessitarem també el port de les llibreries Qt pyQT i la utilitat Sip
Una vegada feta la instal·lació podem utilitzar el designer que acompanya la llibreria QT i fer servir els controls de KDE com el KURLLabel o KPushButton com si fossin controls de QT. Obviament això romp la compatibilitat amb altres plataformes, però guanyam amb varietat i tenim tota la potència del KDE 3.0.2 a la nostra disposició
Així doncs per dissenyar una aplicació KDE amb Python i aquestes llibreries podriem fer el següent:

 • Crear la interfície d’usuari amb designer de QT
 • Executar pyuic per a convertir el fitxer .ui en codi font Python. Si volem crear codi de proves ho podem fer amb pyuic -x -o [fitxer.py] [fitxer.ui]
 • Com que volem crear una aplicació KDE hem d’afegir/canviar les següents línees

  a = QApplication (sys.argv)
  La canviarem per

  # Els valors poden ser el que volguem
  appname = “form1”
  description = “from form1.ui”
  version = “1.0”
  KCmdLineArgs.init (sys.argv, appname, description, version)
  a = KApplication()

 • Finalment afegirem a la capçalera del fitxer

  import kdecore KCmdLineArgs, KApplication
  import kdeui

 • Com que normalment no encertarem amb la interfície d’usuari a la primera és aconsellable fer servir una classe filla de la que ens genera pyuic i fer les modificacions i adaptacions dambunt ella, així si canviam la interfície no perdrem els nostres canvis.

  Per acabar, i donat que la importació de les llibreries kde és força feixuga, quan passem la nostra aplicació a producció és aconsellable substituïr totes les referències a from [llibreria]immport * per les referències dels objectes que realment utilitzam. El temps de càrrega de la nostra aplicació millorarà en un bon tant per cent.
  Gràcies a Jim Bubliz i a Phil Tomsom de la lista de pyKDE per la seva inestimable ajuda!

  Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1456 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.