OSE (Programació distribuida)


OSE 7.0 és una llibreria de suport a la programació en general i a la programació distribuida en particular.

http://ose.sourceforge.net/

És interessant el tema de RPC damunt HTTP on a la seva pàgina web ens informen que el comportamente és força bo en xarxa local.

La llibreria està disponible per C++ i Python, encara que és per aquest llenguatge on les coses es fan de manera més senzilla (dit seu) i els protocols xmlrpc i Soap estan millor implementants

Convendrà donar-li una ullada.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=790 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.