Paquet de telecomunicacions: Protegim una societat lliure i justa !


Save the European Net ! Una votació de molta importància tindrà lloc el 24 de setembre. Certes disposicions d’aquestes directives que regularan Internet encara són una important amenaça a les llibertats individuals i els drets fundamentals dels ciutadans dels Països europeos.

Vos pas per ara l’enllaç cap al text explicatiu en anglès i en francès. Per els que arriben a la nostra web més endavant, aniré traduint el text al castellà i al català. Vos deman un poc d’ajuda per la urgència de aquestes esmenes torpede que ens volen colar.
Traducció de la web al català:

El voto crucial damunt la primera lectura del « Paquet Télécom » tindrà lloc en el Parlament europeu, en Bruseles, el dimarts 24 de setembre. Inclús quan els progressos notables han estat constants, certes disposicions de aquestes directives que regularan Internet fan encara pensar en importants amenaces a les llibertats individuals i als drets fonamentals dels ciutadans europeus.
La Quadrature du Net crida al seus col·laboradors a movilitzar-se amb l’ojectiu de que la esmena 138 dipositada en l’informe Trautmann[1] sigui votada i contribuesqui a garantir que la “respostra graduada” no pugui ser posada en marxa en Europa.


Afegir aquest banner a sa vostra web!

« Nous souhaitons que l’Europe protège les citoyens, conformément aux objectifs principaux du Paquet Télécom. Ces directives ne devraient donc pas à l’inverse entamer les libertés individuelles. (Nosaltres desitjam que Europa protegeixi als seus ciutadans, conforme als seus objectius principals del paquet de telecomunicacions. Aquestes directivas no haurien, al contrari, d’erosionar les llibertats individuals. ) » declara Jérémie Zimmermann, cofundador de La Quadrature du Net.
Malauradament, inclús encara que qualque esmenes fossin refetes positivament o neutralitzades d’acord a les recomanacions del Supervisor Europeu de Protecció de Dades (EDPS) [2] , els responsables de els informes no varen seguir les recomanacions inicial la majoria de les vegades. En lloc d’esborrar les parts problemàtiques del text, varen escollir el intentar reescriure-les. El resultat és un text ampli i vague[3], que introdueix conceptes nous en la legislació europea (tals com la noció de “contingut lícit”)
El risc principal és que aquesta redacció difusa sigui usada per qualques estats membres per permetre a les autoritats administratives la restricció de la llibertat de D’expressió i informació dels usuaris de Internet sospitosos de compartició il·lícita d’arxius, sense cap manament manament judicial previ.
Això no es un risc fantasiós ni il·lusori. Per exemple, el Parlament de França hauria de prendre en consideració tan prest com aquest mateix mes de novembre un esborrador de llei que transfereix els poders repressius a una autoritat administrativa que actuarà baix petició dels representants de l’industria de la cultura.
És essencial per a nosaltres que el parlament europeu elimini el risc que podria potencialment posar en perill el principi de proporcionalitat així com la separació de poders, però que també debilita l’acceptabilitat de les mesures de compliment criminal necessàries. Les mesures que les autoritats públiques nacionals puguin implementar per a lluitar contra el terrorisme o la pornografia infantil no han de ser exteses a assumptes relacionats amb la música sense ànim de lucre o la compartició de películes per Internet entre individus.
La Quadrature fa una crida a tots els que en recolzen, consumidors y ciutadans a ajudar a cridar la atenció a els membres del parlament europeu (MEPs) damunt aquests assumptes, i demanar que votin a favor de la esmena (138) de Bono/Cohn-Bendit/Roithova d’acord a garantir que les llibertats civils siguin protegides per la Justicia.
[1] Esmena nº 138 de Guy Bono, Daniel Cohn-Bendit, Zuzana Roithova,Michel Rocard, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Rebecca Harms,Marco Cappato, Jean-Luc Benahmias i altres.
[2] Confirmant per tant l’anàlisis del EDPS i La Quadrature.
[3] Per exemple, ver l’esmena 191 que introdueix el recital 12(c) damunt “cooperació” entre autoritats administratives, ISPs y representants de l’industria cultural. En ninguna part es tanca clarament la porta a missatges objectiu basats en la vigilància del comportament individual dels usuaris de Internet. Aquesta és una part principal del esquema de “resposta gradual” que no se emmarca precisament aquí.

Si surten més noticies damunt aquest assumpte vos miraré de actualitzar aquest article i mantenir-vos informats. Per favor, mirar de difondre-ho al màxim, tenim poc temps per a dir el que pensam.

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2464 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.