SPAM i cadenes de correu electrònic


Un SPAM és un correu electrònic amb contingut publicitari no desitjat.
Una de les formes de màrketting menys efectives però més barates (gratuït) que
es coneixen.

Una cadena de correu electrònic tots sabem el que és. Però avui en dia
encara hi ha molta gent que no coneix la relació que existeix entre l’spam i les
cadenes de correu electrònic.

 

Cansat ja de repetir cada cop la mateixa història i en vistes de que no hi
havia cap article a Bulma sobre el tema he pensat que aquest cop ho escriuria
primer en un article i després els enviaria l’enllaç.

Així a partir d’ara ja no hauré de repetir la mateixa feina cada cop i s’en
podràn aprofitar altres amb el mateix problema si els agrada com ha quedat 🙂

Cadenes de correu:
Una cadena de correu és un missatge en el que l’autor demana, exigeix,
recomana… que es reenvii en cadena a tanta gent com es pugui al·legant
motius de solidaritat, defensa d’algun tipus de principis (cosa que ell no té),
que pot dur-te sort o simplement perque el contingut té alguna gràcia…

> **** Pide un Deseo******
> **
> **
> **
> *Envía este mensaje a 10 personas en el plazo de 1hora. *
> *Si lo envias, tu deseo se realizará. Si no lo envías, sucederá lo
> contrario a tu deseo… luego me dices que pasó. *
> **
> *Adiós *

NO HEU DE REENVIAR MAI AQUEST TIPUS DE MISSATGES!
Els que els originen son uns delinqüents que saben que prest o tard els rebràn
de nou o en rebràn d’originats per altres com ells o (també passa) per gent que
copia la idea per alguna cosa que considera important pensant que si hi ha altra
gent que ho fa deu ser un bon sistema per difondre una cosa.

Però la finalitat d’aquests reenviaments massius no és altra que la de
recollir a la tornada les adreces de correu electrònic de la gent a la que s’ha
anat reenviant. En centèssimes de segon es poden processar milers de missatges
per extreure’n les adreces de correu electrònic i registrar-les en bases de dades
que al mercat negre es paguen molt bé (sobretot per la poca feina que costa
recopilar-les) per enviar publicitat no desitjada (Spam).

I si vos diuen alguna cosa com “Pitjeu aquí si no voleu rebre més missatges
nostros” MAI HO FACEU!!!. L’enviament de correu publicitari
no desitjat és delicte a Espanya des del tercer missatge sense autorització
expressa del receptor. No necessitau demanar que no us n’enviin més. Si us ho
pregunten ÉS PERQUE AIXÍ CONFIRMEN QUE L’ADREÇA NO ÉS FALSA
I PERTANY A UNA PERSONA
i les adreces confirmades es paguen més 🙁

…els més espabil·lats ni ho necessiten: De vegades inclouen codi html
amb imatges que estàn al seu servidor de manera que el programa de correu
electrònic ha d’accedir-hi a través d’Internet per mostrar la imatge i ja vos
podeu imaginar que en la petició de la imatge hi va prou informació amagada
com per determinar que l’adreça era vàlida 🙁

És per això que Mai s’han d’enviar missatges en html i no és gens recomanable obrir missatges en html. Tots els programes de correu permeten blocar els correus html i veure només el missatge en text pla. I els programes de correu bons ho fan així per defecte. Només l’Outlook de Microsoft ho fa a l’enrevés i ja vos podeu imaginar perquè…
Si no mirau com en fer el “Forward” (Reenviar) surten totes les adreces
a que s’enviava el missatge i això només és el que es veu amb un programa de
correu electrònic normal. Si vegessiu el fitxer amb totes les capçeleres, etc…
segur que trobarieu més d’una sorpresa.

RECOMANACIÓ:

NO REENVIEU MAI CADENES DE CORREU.
Si rebeu una cadena de correu que vos resulta interessant, la trobau graciosa
o us sembla que és important donar difusió al missatge que transmet:

 • Sel·leccionau el text que considerau interessant reenviar.
 • Copiau aquest text al portapapers del vostre escriptori.
 • Obriu un missatge de correu electrònic nou (en blanc).
 • Enganxau el contingut del portapapers.
 • Assegurau-fos de que no conté cap referència a les adreces de correu
  a les que anava dirigit l’original. 
 • Posau una nota al principi del missatge demanant que no el reenviin
  o que, si ho fan, llegeixin abans aquest article
  (http://bulma.net/link/?l883)
 • Enviau-lo només a persones que conegueu i que cregueu que
  els pot interessar. 
 • Si és possible posau-vos a voltros mateixos com a destinataris i la resta
  d’adreces com <Bcc:>. D’aquesta manera, els destinataris no rebràn les adreces dels altres destinataris de manera que l’únic perjudicat si el missatge es converteix en cadena seràs tu mateix.

Si no ho feu així facilitareu la difusió de les adreces de correu electrònic
dels vostres amics i coneguts i pot ser que un dia es vegin obligats a canviar
d’adreça per evitar la recepció de cada cop més spam a la seva bústia.

Canviar d’adreça no és agradable: Implica haver d’avisar a tot-hom del
canvi i per més que vulguis sempre et deixes algú o aquest s’oblida d’anotar
la nova adreça i al final acabes perdent el contacte amb gent amb qui t’agradaria
no haver-lo perdut 🙁

En canvi si tots ens prenem aquesta petita molèstia quan volguem
reenviar alguna cosa ens evitam tots aquests problemes i la feina d’haver
d’esborrar molts de correus electrònics inútils que ja no rebrem.

*** Comentaris ***(1)

*** Versión en castellano ***(2)

Versión en castellano:
Un SPAM es un correo electrónico con contenido publicitario no deseado.
Una de las formas de márketting menos efectivas pero más baratas (gratuita)
que se conocen.
Una cadena de correo electrónico todos sabemos lo que és. Pero hoy en dia
aún hay mucha gente que no conoce la relación que existe entre el spam y las
cadenas de correo electrónico.

Cansado ya de repetir cada vez la misma história he pensado que ésta vez
lo escribiria primero en un artículo y después contestaria con el enlace.

Así a partir de ahora ya no tendré que repetir el mismo trabajo cada vez y,
además, se podran aprovechar de ello otros con el mismo problema si les gusta
como ha quedado 🙂

Cadenas de correo:
Una cadena de correo es un mensaje en el que el autor pide, exige,
recomienda… que se reenvie en cadena a tanta gente como se pueda alegando
motivos de solidaridad, defensa de algún tipo de principios (cosa que el no tiene),
que puede traerte suerte o, simplemente, porque el contenido tiene alguna gracia…

> **** Pide un Deseo******
> **
> **
> **
> *Envía este mensaje a 10 personas en el plazo de 1hora. *
> *Si lo envias, tu deseo se realizará. Si no lo envías, sucederá lo
> contrario a tu deseo… luego me dices que pasó. *
> **
> *Adiós *

NO DEBES REENVIAR NUNCA ÉSTE TIPO DE MENSAJES
Los que los originan son unos delincuentes que saben que tarde o temprano los recibirán
de nuevo o les llegarán otros originados por otro como ellos o (tambien sucede) por gente
que copia la idea para alguna cosa que considera importante pensando que si hay otra gente
que lo hace debe ser un buen sistema para difundir algo.

Pero la finalidad real de éstos reenviamientos masivos no es otra que la de
recoger a la vuelta las direcciones de correo electrónico de la gente a la que se ha
ido reenviando. En centésimas de segundo se pueden procesar miles de mensages
para extraer las direcciones de correo electrónico y registrarlas en bases de datos que
en el mercado negro se pagan muy bien (sobretodo por el poco trabajo que cuesta
recopilarlas) para enviar publicidad no deseada (spam).

Y si os dicen alguna cosa como “Pulsad aquí si no quereis recibir más mensajes
nuestros NUNCA LO HAGAIS. El envio de correo publicitario no
deseado es delito en España a partir del tercer mensaje sin autorización expresa
del receptor. No necesitais pedir que no os envien más. Si os lo preguntan
ES PORQUE ASÍ CONFIRMAN QUE LA DIRECCIÓN NO ES FALSA Y
PERTENECE A UNA PERSONA
y las direcciones confirmadas se pagan más 🙁

…los más espabilados ni lo necesitan: A veces incluyen código html con imagenes
que están en su servidor de manera que el programa de correo electrónico necesita
acceder a él a traves de Internet para mostrar la imagen y ya os podeis imaginar que
en la petición de la imagen va suficiente información escondida como para determinar
que la dirección era válida 🙁

Si no mirad como al hacer el “Forward” (Reenviar), salen todas las direcciones
a que se enviaba el mensage original y eso sólo es lo que se ve con un programa de
correo electrónico convencional. Si vieseis el fichero con todas las cabeceras, etc…
seguro que os encontrariais más de una sorpresa.

RECOMENDACIÓN:

NO REENVIEIS NUNCA CADENAS DE CORREO.
Si recibiis una cadena de correo que os resulta interesante, os parece graciosa
o pensais que es importante dar difusión al mensaje que transmite:et:

 • Sel·leccionad el texto que considerais interesante reenviar.
 • Copiad éste texto al portapapeles de vuestro escritorio.
 • Abrid un mensaje de correo electrónico nuevo (en blanco).
 • Pegad el contenido del portapapeles.
 • Aseguraos de que no contiene ninguna referencia a las direcciones de correo
  a las que iba dirigido el original. 
 • Poned una nota al principio del mensaje pidiendo que no lo reenvien
  o que, si lo hacen, lean antes éste artículo
  (http://bulma.net/link/?l883)
 • Enviadlo sólo a personas que conozcais y que creais que les puede
  interesar. 
 • Si és posible poneros a vosotros mismos como destinatarios y el resto de
  direcciones como <Bcc:>. De éste modo los receptores no recibiran las direcciones del resto de destinatarios de modo que, en caso de continuarse la cadena, el único perjudicado será la persona que ha iniciado la cadena.

Si no lo haceis así facilitareis la difusión de las direcciones de correo electrónico
de vuestros amigos y conocidos y puede ser que algún dia se vean obligados a cambiar
de dirección para evitar recibir cada vez más spam en su buzón.

Cambiar de dirección no es agradable: Implica tener que avisar a todo el mundo del
cambio y por más que uno quiera siempre te dejas alguien o éste se olvida de anotar la
nueva dirección y al final acabas perdiendo el contacto con gente con quien te gustaria
no haberlo perdido 🙁

En cambio, si todos nos tomamos ésta pequeña molestia cuando queramos
reenviar alguna cosa, nos evitamos todos éstos problemas y el trabajo de tener
qe borrar un montón de correos electrónicos inútiles que ya no recibiremos.

*** Comentarios ***(1)

*** Versió en català ***(3)

Comentaris:Lista de enlaces de este artículo:

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1714 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.