Usando la herramienta netcat en Linux. La navaja suiza del protocolo TCP/IP.


La utilidad netcat es un sencilla pero potente utilidad que se puede utilizar para practicamente cualquier cosa que se nos ocurra que tenga que ver con el protocolo TCP/IP, es como la denomina el autor de la misma, la navaja suiza del tcp/ip (I think of netcat as my tcp/ip swiss army knife).

Os voy a mostrar algunos de los multiples usos que se le pueden dar a netcat

Antes que nada una pequeña aclaracion, muchas veces el fichero binario del netcat es simplemente nc y otras veces netcat.

Posibles usos del netcat :

a) Bajar/Borrar/Ver/Escribir correo electronico.
b) Identificacion de sistemas y servidores.
c) Realizacion de un sencillo chat, para 2 personas.

Aunque sus posibles utilidades y usos son practicamente ilimitados, (creo recordar que Javi Polo tenia incluso por ahi un programa para enviar mensajes sms, usando una pagina web de envio de sms gratuitas), solo es cuestion de imaginacion y un poco (o mucho) de practica.

a) Bajar/Borrar/Ver/Escribir correo electronico.
La mayoria de esta informacion sacada a partir de la e-zine CatHack disponible en http://www.sindominio.net/cathack/, que por cierto esta muy interesante y os recomiendo que le pegeis una hojeada a la e-zine. Concretamente en el numero numero 6.

La idea es poder usar el netcat para enviar correos usando directamente una conexion con el servidor smtp de nuestro (o no necesariamente nuestro) proveedor de la conexion a Internet.

netcat proveedor.internet.es 25

helo holahola
mail from:<[email protected]>
rcpt to:<[email protected]>
250 Recipient <[email protected]> Ok
data
354 Ok Send data ending with <CRLF>.<CRLF>
Subject: prova
X-Mailer: by-hand cutremail X’-D

Aqui ya no son cabeceras porque hemos dejado una linea en blanco.
. (Con el punto indicamos el final del mensaje, esta linea final solo contendra el punto.)

Aunque a mi lo que mas me gusto y lo que mas me interesaba es poder borrar esos correos que me bloqueaba de vez en cuando mi cuenta de correo, sobretodo porque muchas veces era spam enormes.

netcat proveedor.internet.es 110

+OK Bienvenido al servidor POP3 de TERRA
user carcoco
+OK password required for user carcoco
pass elpassword
list
1 2451
2 123433
3 323
dele 2
quit
+OK goodbye

Me interesaba borrar el segundo correo, cosa que consigo con el comando dele 2.

USER usuari Utilitzats en l’autentificació
PASS password Utilitzats en l’autentificació
QUIT Per sortir
LIST [msg] Per llistar els missatges que tens
RETR msg Per llegir missartges
DELE msg Per borrar missatges
NOOP El server et respon amb un OK
LAST Per llegir l’ultim missatge rebut

b) Identificacion de sistemas y servidores.
Podemos usar el netcat para averiguar que programa y que version estan usando para dar el servicio de paginas web.

$ netcat bulma.net 80

netcat bulma.net 80
get . /


Server: Apache/1.3.17 (Unix) PHP/4.0.6
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Your browser sent a request that this server could not understand.
Invalid URI in request get . /

Donde podemos ver que en el servidor web de Bulma, se utiliza la version 1.3.17 del Apache con el modulo 4.0.6 del PHP.

c) Realizacion de un sencillo chat, para 2 personas.
Usando el netcat podemos establecer una conexion directa entre dos puertos de dos ordenadores a traves de internet, de forma que se puede usar para emular un rudimentario chat entre dos personas.
Cuando conoci a Guillem a traves de la red, el fue el que me descubrio el netcat y lo usamos para establecer una conexion directa entre mi ordenador i el suyo a traves de Internet. I la verdad es que fue muy sencillo e instructivo hablar con Guillem, bueno al final abrimos dos conexiones simultaneas en dos puertos diferentes de forma que yo hablaba por una y el por la otra.

En un ordenador se crear el “pseudo servidor” de esta forma:

netcat -l -p 12345

I en el otro ordenador (o el mismo si quereis hacer pruebas, se ejecutara el “pseudo-cliente” con:

netcat servidor.internet.com 12345

Li baix demanar a Guillem que en tirara una maneta (ja que ell habia sigut que m’habia explicat aixo del netcat) i aci esta part de la seua resposta, molt interesant, per cert :

Si, per exemple pots transferir fitxers entre màquines fàcilment… amb una
única comanda a cada màquina:

[stark@PII_400 stark]$ nc -l -p 4000 < fitxer
[stark@MII_300 stark]$ nc PII_400 4000 > fitxer

(Hauràs de tallar la connexió quan hagi acabat)

I si saps com va FTP, pots fer qualsevol cosa sense tenir cap client FTP. Però
això ja és més dificil d’explicar perquè necessites _dues_ terminals (per dues
connexions simultànies com a minim). Mira aquest exemple, et posaré el volcat
de les dues terminals, però si fas l’experiment tu mateix veuràs millor
com van passant les coses. Transferiré un llistat de fitxers usant FTP actiu, i
després transferiré un fitxer usant FTP passiu. No ha d’esser necessàriament
així, però ho faré perquè vegis els dos modes:

NOTA: Posaré […] a les parts llargues i prescindibles, per no liar més
la cosa.

———————————– Terminal 1 (connexió de control):

[stark@MII_300 stark]$ nc ftp.lip6.fr 21
220-
220- — BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SERVEUR FTP LIP6/JUSSIEU —
[…més missatges…]
220 ftp.lip6.fr FTP server ready.
user anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
pass [email protected]
230-
230- Ce service est assure par le Laboratoire d’Informatique de
230-l’universite Paris 6 (LIP6) et le Centre de Calcul Recherche (CCR) du
230-campus Jussieu.
[…més missatges…]
230 Guest login ok, access restrictions apply.
port 62,42,197,18,4,1
200 PORT command successful.
list /pub/OpenBSD/
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
226 Transfer complete.
pasv
227 Entering Passive Mode (195,83,118,1,44,227)
retr /pub/OpenBSD/README
150 Opening ASCII mode data connection for /pub/OpenBSD/README (1879 bytes).
226 Transfer complete.
quit
221-You have transferred 1918 bytes in 1 files.
221-Total traffic for this session was 4767 bytes in 2 transfers.
221-Thank you for using the FTP service on ftp.lip6.fr.
221 Goodbye.
[stark@MII_300 stark]$

———————————– Terminal 2 (connexions de dades):

[stark@MII_300 stark]$ nc -l -p 1025
total 7228
lrwxrwxrwx 1 victor root 6 Feb 9 12:10 .message -> README
drwxr-xr-x 15 victor root 4096 Apr 23 02:10 2.8
drwxr-xr-x 15 victor victor 4096 Jun 21 16:31 2.9
-r–r–r– 1 victor victor 1879 Jun 1 13:11 README
-r–r–r– 1 victor root 3590 Jun 13 2000 fl
-r–r–r– 1 victor victor 5116 Jun 29 13:54 ftplist
-r–r–r– 1 victor root 3282 Jun 15 2000 ftplist~
-r–r–r– 1 victor victor 6202751 Jun 29 16:23 ls-lR
-r–r–r– 1 victor victor 1135530 Jun 29 16:23 ls-lR.gz
drwxr-xr-x 10 victor root 4096 Jun 27 02:14 patches
drwxr-xr-x 20 victor root 4096 Jun 28 02:06 src
drwxr-xr-x 2 victor root 4096 Apr 24 1999 tools
[stark@MII_300 stark]$ nc ftp.lip6.fr 11491

Welcome to ftp.OpenBSD.org
Located at the University of Alberta in Edmonton, Alberta, Canada.
For other mirror sites visit http://www.openbsd.org/ftp.html

[…la resta del fitxer…]
[stark@MII_300 stark]$

Bé, i això no és res… les possibilitats son infinites 🙂 Fins i tot amb FTP
pots fer mil coses més: pujar fitxers al servidor, usar el mode proxy, etc. El
mode proxy-FTP és interessant: estableixes dues connexions de control amb dos
servidors ftp diferents, i els envies comandes perquè estableixin connexions de
dades entre ells i s’intercanviin fitxers directament, sense passar per la teva
màquina. Quan aconsegueixes això, saps que has entès el protocol FTP X’-D

Amb altres protocols més complicats poden fer moltes més coses, sempre amb
l’ajuda de NetCat o d’un senzill programa que faci més o manco el mateix…

….


Carlos Cortes

Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=714 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.