Com tenir el bootsplash en una Debian Sid ppc (per exemple en un Ibook G4) amb un kernel 2.6.7.


En aquest article s’explica com configurar una Debian Sid en un Ibook per tenir una arrancada gràfica del sistema (com la de SuSE o Mandrake, per exemple), altrament anomenada bootsplash. Aviso que només s’ha provat en un Ibook G4 amb una ATI Radeon 9200, amb la qual cosa segurament per altres màquines i distribucions s’hauran de fer algunes modificacions.

Bàsicament s’ha creat a partir de la barreja dels diferents articles relacionats amb el bootsplash que he pogut veure a la xarxa, ja que no n’he trobat cap d’específic per a debian-ppc.

1- Aplicar el pedaç al kernel:

(Suposem que tenim el kernel 2.6.7 vanilla instal·lat, amb les fonts a /usr/src/linux.)

wget http://www.bootsplash.de/files/bootsplash-3.1.4-sp3-2.6.7.diff
mv bootsplash-3.1.4-sp3-2.6.7.diff /usr/src
cd /usr/src/linux
patch -p1 < ../bootsplash-3.1.4-sp3-2.6.7.diff

2- Modificar la configuració del kernel:

make menuconfig

Hi hem de tenir aquestes opcions:

Code maturity level options —>
[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
Device Drivers —>
Block devices —>
<*> Loopback device support
<*> RAM disk support
(4096) Default RAM disk size
[*] Initial RAM disk (initrd) support
Graphics support —>
[*] Support for frame buffer devices
Console display driver support —>
<*> Framebuffer Console support
Logo configuration —>
[ ] Bootup logo (no activar!)
Bootsplash configuration —>
[*] Bootup splash screen

Quan acabem, guardem i sortim.

3- Recompilar el kernel i instal·lar els mòduls:

make
mv /lib/modules/2.6.7 /lib/modules/2.6.7.old (si els teníem)
make modules_install
cp vmlinux /boot/2.6.7-splash

4- Baixar i descomprimir un “theme” (en aquest exemple utilitzem el que s’anomena “Linux”):

wget ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/themes/Theme-Linux.tar.bz2
(en podem trobar molts de diferents a http://bootsplash.de, on fins i tot els podrem previsualitzar)
mkdir -p /etc/bootsplash/themes
cd /etc/bootsplash/themes
tar jxvf /ruta/al/Theme-Linux.tar.bz2

5- Instal·lar les splashutils:

cd /tmp
wget ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/rpm-sources/bootsplash/bootsplash-3.1.tar.bz2
tar jxvf bootsplash-3.1.tar.bz2
cd bootsplash-3.1/Utilities
make
cp splash /usr/local/bin/

6- Crear l’initrd:

/usr/local/bin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/Linux/config/bootsplash-1024×768.cfg >> /boot/initrd-1024×768

7- Afegir l’initrd i el nou kernel al yaboot:

Editem el /etc/yaboot.conf i hi afegim l’entrada del nou kernel i les opcions del bootsplash més les que ja teníem, per exemple:

default=2.6.7-splash
image=/2.6.7-splash
label=2.6.7-splash
read-only
append=”video=radeonfb:1024×768-32 splash=silent idebus=66 root=/dev/hda6″
initrd=/initrd-1024×768

Escrivim el yaboot: ybin -v

Nota: fixeu-vos que el controlador del “framebuffer” és “radeonfb”. Si en lloc d’una radeon és una altra tarja gràfica, haureu de posar el controlador adeqüat. La partició arrel i l’opció “idebus” també depenen del vostre sistema, no del bootsplash.

8- Afegim l’splash a totes les consoles (que poden ser diferents a la primera):

Editem el fitxer /etc/init.d/rcS i hi afegim:

/usr/local/bin/splash -n -s -u 1 /etc/bootsplash/themes/ThinkLinux/config/bootsplash-1024×768.cfg
/usr/local/bin/splash -n -s -u 2 /etc/bootsplash/themes/73labAllstar/config/bootsplash-1024×768.cfg
/usr/local/bin/splash -n -s -u 3 /etc/bootsplash/themes/73labAllstar/config/bootsplash-1024×768.cfg
/usr/local/bin/splash -n -s -u 4 /etc/bootsplash/themes/73labAllstar/config/bootsplash-1024×768.cfg
/usr/local/bin/splash -n -s -u 5 /etc/bootsplash/themes/73labAllstar/config/bootsplash-1024×768.cfg

Amb això tindrem el gràfic “ThinkLinux” a la segona consola, mentre que a la resta hi haurà el de “73labAllstar”.
Nota: Per a utilitzar els d’aquest exemple els podem baixar de http://www.bootsplash.de/files/themes/Theme-73labAllstar.tar.bz2 i
http://bootsplash.de/files/themes/Theme-ThinkLinux.tar.bz2 i descomprimir-los tots dos a /etc/bootsplash/themes.

9- Hi afegim la barra de progrés:

Per a tenir la barra de progrés, en les distribucions actuals ja no s’ulititza la utilitat “progress”, sinó que es fa servir l’script splash.sh que ens hem descarregat amb les splashutils. Tot i així s’han de fer algunes modificacions per tal que funcioni amb la nostra Debian-ppc, per la qual cosa podeu descarregar directament l’splash.sh i els scripts d’inici modificats d’aquí:

http://www.elsud.org/~oriol/init-scripts.tar.gz(1)
(aquest tar.gz és el que es pot trobar a http://xg.homelinux.com/archivos/userlinux/look-n-feel.html(2) amb alguns lleugers canvis, que a la vegada són els de SuSE amb modificacions)

El descomprimim i executem el fitxer install.sh, que ens copiarà el fitxer splash.sh i el fitxer bootanim a /sbin i ens instal·larà dos nous /etc/init.d/rc i /etc/init.d/rcS (deixant-nos backups dels dos fitxers). Això també es pot fer a mà, però independentment del mètode que utilitzeu, convé abans mirar amb un diff les diferències dels nous fitxers rc i rcS amb els nostres per evitar sorpreses a l’hora d’arrancar la màquina.
Si voleu tenir splash a totes les consoles, haureu de tornar a aplicar el punt 8 al fitxer /etc/init.d/rcS, i si en lloc del theme Linux teniu algun altre theme a la primera consola, haureu de modificar la variable THEME del fitxer /sbin/splash.sh posant-hi el nom que correspongui, per exemple: THEME=”ThinkLinux”.

i… rebotem 🙂

Enllaços d’interès:

http://www.bootsplash.org/
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=192895
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1807
http://bootsplash.de/
ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/rpm-sources/bootsplash/
http://xg.homelinux.com/archivos/userlinux/look-n-feel.html

Lista de enlaces de este artículo:

  • http://www.elsud.org/~oriol/init-scripts.tar.gz
  • http://xg.homelinux.com/archivos/userlinux/look-n-feel.html
  • Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2062 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.